Път в пустинята

Прочит: Изход 14:21-25

 

„Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“

                                                                             (Исая 43:19)

 

С жена ми пътувахме през една отдалечена от града местност, когато прашният път навлезе в планински проход. Над нас се извисяваха огромни върхове. Колкото повече навлизахме, толкова по-страшно изглеждаше пейзажът. На някои места пътната лента беше толкова тясна, че се изплашихме дали няма да заседнем. След безкрайни спиращи дъха завои се озовахме  на една просторна долина, по която пасяха стада. Опасността беше зад нас.

Понякога животът ни прилича на този път. Чувстваме се, сякаш всеки момент ще заседнем някъде, откъдето няма изход. Опасностите могат да са финансови, свързани с брака ни, здравословни. Колко прекрасно е да чуем Божия глас: „Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя“.

Пътят може да е неравен и труден, но Бог винаги прави път. Той никога няма да спре да разкрива пред нас пътеки, дори когато сме истински изплашени.

 

Молитва: Господи, дай ни вяра, за де не спираме да уповаваме на Теб, дори когато пътят пред нас изглежда безнадежден. Амин.

 

Мисъл за деня: С Бога винаги има изходен път.

Джералд Маккен (Южна Африка)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НАМИРА В БЕЗИЗХОДНА СИТУАЦИЯ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply