Пътят

Прочит: Йоан 14:1-6

 

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“

                                                                               (Йоан 14:6)

 

Аз съм много зле в ориентирането. Всеки път, когато тръгна в непозната посока, се изгубвам. Затова винаги се надявам на компютъра, който ме ориентира безпогрешно.

В цитираните по-горе стихове от Евангелието според Йоан Исус разкрива на учениците Си какво предстои да Му се случи. Той им казва, че отива, за да им приготви място в небето. На въпроса на Тома къде точно отива и каква е посоката, Той отговаря, че единственият път към вечния дом е самият Той: „Аз съм пътят и истината, и животът“.

Тези думи от Йоан бяха любими на моя дядо. Той беше пенсиониран пастор и често ни цитираше стихове от Божието слово, но тези казваше с най-голям плам. Макар да ги четеше при погребения, включително на собствения си брат, дядо винаги изпитваше от тях чувство на радост и утеха.

Когато посвещаваме живота си на Исус, Той ни дава напътствия, за да вървим в правилната посока. Имаме и постоянен пътеводител – Неговото слово. Нямаме нужда от карти и компютри. Колко насърчително е да знаем, че никога няма да бъдем оставени сами и че нашият Спасител ни е приготвил място в небето!

 

Молитва: Боже, продължавай да ни водиш, за да Ти служим вярно. Благодарим Ти, че си ни приготвил жилище в небето. Амин.

 

Мисъл за деня: Къде ме води днес Господ?

Шийла Хестер (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ДЯДОВЦИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply