Възхвалявай Бога!

Прочит: Псалм 148:1-14 „Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, ще славословят името Ти.“ (Псалм 66:4) През пролетта обичам да седна навън сутринта, да пия горещо кафе, да чета „Духовна манна“ и да слушам звуците на природата. Всяко създание възхвалява Бога по различен начин...

Виж повече

Защо се страхуваш?

Прочит: Битие 33:1-11 „Избави ме, моля Ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав; защото се боя от него, да не би, като дойде, да порази и мен, и майка с деца.“ (Битие 32:11) Веднъж в началното училище нагрубих свой съученик. Майк беше доста по-едър от мен, затова се страхувах, че...

Виж повече

Да променим света

Прочит: Марк 12:28-33 „И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях.“ (Лука 6:31) Два дена в седмицата използвам градския транспорт. Откривам, че пътуването с автобус е полезно преживяване. Винаги ме впечатлява Божието присъствие в живота на хората около...

Виж повече

Нов фокус

Прочит: Римляни 5:1-6 „… нека се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда.“ (Римляни 5:3-4) На 26 години, след като завърших образованието си, бях младоженка и започвах своята кариера. Бях млада...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Притчи 3:5-8 „Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения.“ (Притчи 16:3) Докато растях, хората непрекъснато ми казваха да се доверявам на Бога. Аз така и не разбирах защо и как. Мислех си – никой не може да види Бога. Затова се питах как Той може да разреши...

Виж повече

Моите хляб и риба

Прочит: Матей 14: 13-21 „И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша.“ (Матей 14:20) Бог ми е дал дара на писането. Получавам благодарности от читатели, които са се почувствали благословени от моите текстове. Изумява ме как Бог прави така, че...

Виж повече

Доброто старо време

Прочит: Филипяни 4:10-13 „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в него.“ (Псалм 118:24) Сега, когато се подготвяме за бъдещата сватба на единствената си дъщеря, с жена ми си припомняме „доброто старо време“, когато тя беше малка и се забавлявахме заедно...

Виж повече

Да градим заедно

Прочит: Изход 31:1-11 „… и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство…“ (Изход 31:3) Когато децата приключиха с обяда по време на заниманията ни на открито, започнаха да играят с конструктора. Те строяха малки стени и кули, а после ги...

Виж повече

Бащина любов

Прочит: Матей 7:9-12 „Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него.“ (Псалм 103:13) Обичам баща си. Той е обикновен човек. Не е богат, но винаги е правил всичко по силите си за успеха на своите деца. Въпреки че имахме финансови затруднения, той ми казваше да...

Виж повече

Бог призовава

Прочит: Матей 25:31-46 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Дълго се колебаех дали да се посветя на ръкоположено служение. Често чувах как други хора разказват, че чуват Божия...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!