Ето ме

Прочит: Марк 14:32-36   „Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне – то ще устои.“ (Притчи 19:21)   Винаги съм мечтала да работя за световна мирна организация. Молех се Бог да ми помогне. Знаех, че опитът е предимство, затова първо се записах като...

Виж повече

Не сме сами в страданието

Прочит: Исус Навин 4:1-7   „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35)   Отидох на църква със свито сърце, след като се разбра, че единадесет души са били убити в синагога в Питсбърг. Исках да коленича и да се моля за жертвите на този ужасен акт на насилие заедно с останалите вярващи...

Виж повече

Свобода

Прочит: Йоан 8:34-38   „И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ (Йоан 8:36)   Сега съм в затвора, но съм много по-свободен, отколкото бях преди. Бях пастор, водех различни църкви, но изгубих връзката с Бога. Взех много неправилни решения и в стремежа си...

Виж повече

Няма ограничения

Прочит: Псалм 46:1-7   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“ (Псалм 46:1)   Една госпъл изпълнителка в моята страна написа песен, в която се пееше: „Напред и нагоре – няма ограничения“. Когато я чух за първи път, работех през деня и водех вечерни...

Виж повече

Малко служение?

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58   „… преизобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.“ (1 Коринтяни 15:58)   Служението на моята майка беше да изпраща картички за рожден ден с насърчителни думи. Повече от 30 години тя изпращаше...

Виж повече

Сила

Прочит: Псалм 27:1-5   „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1)   Животът ми се развиваше добре, но изведнъж всичко се промени. В продължение на седмица всеки ден бях в лекарския кабинет...

Виж повече

Ръка за помощ

Прочит: Псалм 41:1-3   „Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почит към Него.“ (Притчи 14:31)   Много бързах, но ме спря червен светофар. Докато чаках, един бездомник се приближи към колата. Очаквах всякакви неприятности...

Виж повече

Молитва вместо страх

Прочит: Лука 18:1-7   „И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Матей 6:27)   Бях свикнала да се притеснявам постоянно, което ме изпълваше със страх, тъга и объркване. Затова реших да обръщам всяка тревога в молитва. Понякога, докато се...

Виж повече

Облак свидетели

Прочит: Евреи 12:1-3   „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита…“ (Евреи 12:1)   Стоях с вдигнати ръце, докато се опитвах да си поема дъх. Краката и дробовете ми горяха. Бях завършил...

Виж повече

Да бъдем светлина

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   В един мрачен и облачен есенен ден отидох до магазина. Бях поразена, когато по пътя видях амброво дърво...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!