Утеха

Прочит: Йеремия 29:1-14 „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Днешният библейски стих е един от най-популярните стихове, които се учат наизуст. И така трябва да бъде. Той съдържа прекрасни и...

Виж повече

Оставащото време

Прочит: Ефесяни 5:15-17 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) Когато бях млад, лятото сякаш продължаваше цяла вечност. След като навърших 65 години, не ми се струва така. Добре знам как тече времето, от тренировките във фитнеса. Когато започна да...

Виж повече

Истинска светлина

Прочит: Псалм 34:1-8 „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4) По време на лечението, през което преминавах, изпаднах в депресия. След като...

Виж повече

Създадени, за да творим

Прочит: Битие 1:20-27 „И Бог създаде човека по Своя образ…“ (Битие 1:27) В зоологическата градина в Хонолулу с мъжа ми се забавлявахме при вида на порода сиви птици с розови страни, които изглеждаха, сякаш са се изчервили от срам. Любувахме се на изпъстрените с червено, зелено и жълто...

Виж повече

Радвай се, моли се, благодари

Прочит: 1 Солунци 5:12-24 „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Сол. 5:16-18) Християнин съм от 40 години и много пъти съм се замислял за казаното в Първото послание към солунците. Въпреки всичките си...

Виж повече

От кора до кора

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17 „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата…“ (2 Тимот. 3:16) Преди близо 20 години взех решение да прочета цялата Библия. Сега съм щастлив да заявя, че успях, но не съм щастлив от това, че...

Виж повече

Поеми риска

Прочит: Матей 5:11-16 „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16) Когато бях на 19 години, почувствах Божия призив да се включа в една мисия, където щях да получа и съответното...

Виж повече

Семената на милосърдието

Прочит: Колосяни 3:1-12 „И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“ (Колосяни 3:12) Седях в чакалнята на спешния кабинет и мисълта ми беше насочена единствено към усложненията, които астмата ми беше предизвикала...

Виж повече

Не съм сам

Прочит: Изход 17:9-13 „А като натегнаха ръцете му (…) Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.“ (Изход 17:12) През последната си година в гимназията отговарях за хвалебните групи към служенията с...

Виж повече

Гора, изпълнена с живот

Прочит: Римляни 15:1-7 „Затова, приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава.“ (Римляни 15:7) Докато с мъжа ми пътувахме през гората към къмпинга, разглеждах дърветата. По едно от тях имаше счупени клони, друго беше прекършено на върха, имаше и такива с причудливи...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!