Богато наследство

Прочит: Исус Навин 4:1-9 „Ще спомена делата Господни; защото ще си спомня чудесата, извършени от Теб в древността.“ (Псалм 77:11) Още от съвсем ранна възраст синът ми е изключително любопитен. Постоянно задава въпроси на мен, на майка си и на цялото семейство. Иска да знае за всяко...

Виж повече

Добрият Пастир

Прочит: Псалм 23:1-6 „Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.“ (Исая 40:11) Докато говорех с моя братовчед, си спомних едно гостуване в неговата ферма в Южна Африка. Тогава чичо се притесни, че едно от агнетата...

Виж повече

Не Те ли е грижа?

Прочит: Марк 4:35-41 „… те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“ (Марк 4:38) Когато се разрази бурята и застраши живота на учениците в ладията, Исус спеше. Вълните се надигаха и пълнеха ладията с вода. „Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“...

Виж повече

Горяща вяра

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг…“ (1 Йоан 1:7) Макар оттогава да са минали повече от 50 години, има един спомен от младежки лагер, който никога няма да се изличи от ума ми. Забравил съм някои подробности – какви...

Виж повече

Предците във вярата

Прочит: Псалм 78:1-7 „Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род…“ (Псалм 90:1) Докато разглеждах архиви, открих един мемоар на стари заселници, които живели на същото място, където са живели моите предци през XIX в. Беше вълнуващо да разбера, че те заедно са строили къщи, отглеждали...

Виж повече

Вярна любов

Прочит: Псалм 89:1-4 „… разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си…“ (Ефесяни 5:19) Един от първите ми спомени от църквата е как пея, застанал прав до баща си. По време на песните той ми посочваше текста, за да се чувствам сигурен...

Виж повече

Моето място

Прочит: Матей 26:36-44 „И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.“ (Марк 1:35) Когато пресилваме организма си, като работим без адекватна почивка, се разболяваме. Същото се отнася и за духовния ни живот. Във време на трудности се...

Виж повече

Минал съм през това

Прочит: Лука 10:25-37 „Благословен (…) Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:3-4) Точно преди Рождество Христово жената...

Виж повече

В Божието време

Прочит: Исая 49:8-10 „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) В момент на отчаяние, след две години хронична депресия реших да сложа край на живота си. Не намирах причина да продължа напред...

Виж повече

Към простора

Прочит: Псалм 19:1-6 „Мислете за горното, а не за земното.“ (Колосяни 3:2) Старата бреза, която растеше пред прозореца на спалнята ми, имаше голяма корона, която напълно закриваше гледката. Обичах да я гледам при всяка смяна на сезоните. Преди известно време се случи инцидент и тя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!