Бог ще се погрижи

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) След раждането на първото ни дете изпаднах в следродилна депресия, а точно тогава съпругът ми нямаше работа. Беше ясно, че ще трябва да смени кариерата си, и това...

Виж повече

Желязо остри желязо

Прочит: 2 Тимот. 2:14-19 „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.“ (2 Тимот. 2:15) През изминалата учебна година един колега и приятел ми предложи да започна библейски уроци за учители. След като...

Виж повече

Място за мен

Прочит: Йоан 14:1-4 „В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ (Йоан 14:2) Три дни преди Деня на благодарността изпитвах всички странични ефекти на химиотерапията. Майка ми се обади, развълнувана, че с мъжа ми ще...

Виж повече

Очакване с благодарност

Прочит: Колосяни 1:1-14 „… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля (…) подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост…“ (Колосяни 1:9, 11) Няколко...

Виж повече

Избран

Прочит: 1 Петр. 2:1-10 „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ (1 Петр. 2:9) Бързах към близкия парк, изпълнен с вълнение, че ще се пробвам в...

Виж повече

Къде е?

Прочит: 2 Коринтяни 5:6-9 „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“ (Псалм 19:1) Много е трудно да откриеш пчелата майка в един кошер. Въпреки че съм добра в игрите с откриване на обекти на картинки, едно от трудните неща за мен като млада...

Виж повече

Предизвикателство

Прочит: Филимон 4-7 „Не въздържай доброто от онези, на които се дължи, когато ти се отдава възможност да го направиш.“ (Притчи 3:27) По време на Великия пост пасторът ни предизвика да прекрачим зоната си на комфорт, като започнем да даваме редовно десятък, споделяме благовестието и...

Виж повече

Мир и утеха

Прочит: Филипяни 4:6-9 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Един следобед, докато приготвях вечеря за семейството, една тенджера, пълна с врящо прясно мляко се изсипа върху десния ми крак – от коляното до ходилото. Изкрещях и се затичах към банята, за да...

Виж повече

Малки жестове

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Когато излязох от ресторанта с неизядената храна, която ми бяха опаковали за вкъщи, видях един човек, който лежеше на...

Виж повече

При нашата канара

Прочит: Марк 1:35-39 „А Той се оттегляше в усамотени места и се молеше.“ (Лука 5:16) Веднъж или два пъти годишно чичото на моя съпруг шофира от дома си в Индиана до северозападната част на страната. Казва, че има нужда да остави всичко и да се усамоти на някоя скала в пустинна...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!