Винаги с нас

Прочит: Матей 28:16-20 „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ (Матей 18:20) Преди няколко години малката ми дъщеря ми каза: „В неделното училище говорим за Исус. Иска ми се да Го видя“. Приготвях вечерята и сложих на масата още един комплект...

Виж повече

Вратата е отворена

Прочит: Исус Навин 10:5-15 „Зная твоите дела. Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори…“ (Откровение 3:8) Докато пиша това, се намирам в трудна ситуация. Бях приет да уча в християнски университет в Америка и получих стипендия. Сигурен съм, че Бог отвори...

Виж повече

Повече плод

Прочит: Йоан 15:1-8 „Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът. Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод.“ (Йоан 15:1-2) От основата на ябълковото дърво в градината ни изникваха някакви зелени клончета...

Виж повече

Слушам и търся

Прочит: 3 Царе 19:1-18 „… но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня – тих и нежен глас.“ (3 Царе 19:11-12) В един студен ясен ден се разхождах из блатист...

Виж повече

Звездно небе

Прочит: Псалм 8:1-9 „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:3-4) Една вечер бяхме седнали на масата с 12-годишната ми дъщеря и нейната...

Виж повече

Вечна надежда

Прочит: Откровение 21:1-4 „Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина.“ (Откровение 21:4) Последните две години донесоха много загуби и тъга за нашето семейство. Татко почина, настаних мама...

Виж повече

Като орела

Прочит: Исая 40:28-31 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31) Орелът е рядка гледка там, където живея, но докато карахме каяк в едно езеро в Аляска, със съпругата ми...

Виж повече

Мостове

Прочит: Евреи 13:1-3 „… Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици…“ (2 Коринтяни 5:19-20) Хората, които работят в университет, често участват в...

Виж повече

Едно прекрасно семейство

Прочит: Лука 10:38-42 „… Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:42) През 2016 г. отново имах здравословни проблеми заради повтаряща се туберкулоза. Мъжът ми работеше много, а с баща си не бях в добри отношения. Напуснах работа, за да се лекувам, и докато се...

Виж повече

Чакам Бога

Прочит: Битие 41:14-16, 39-43 „Господ ще извърши това, което е потребно за мен.“ (Псалм 138:8) Когато татко почина, съседите ми подариха малка орхидея, която да сложа на перваза на прозореца. На нея имаше един прекрасен цвят, но той скоро увехна. С жена ми продължихме да я поливаме в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!