Покажи и кажи

Прочит: 1 Солунци 2:1-12 „Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.“ (1 Солунци 2:8) Редовно каня свои приятели на молитвени събрания, но те ми отказват. Веднъж един от тях ми каза...

Виж повече

Осиновение

Прочит: Йоан 14:15-21 „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15) Докато се прибирах след погребението на моята майка, ме изпълваше тъга при мисълта, че и двамата ми родители вече не...

Виж повече

Споделяне на Божието слово

Прочит: Ефесяни 4:7-16 „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ (Матей 18:20) Когато бях малка, баба ме научи да запомням библейски стихове наизуст. Тя ми казваше, че когато не може да заспи, си припомня стихове, които е научила, и това ѝ помага да...

Виж повече

Имай вяра

Прочит: Марк 2:1-12 „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. (Яков 5:15) Служа в малка църква в Естония. Една неделна сутрин преди богослужението телефонът ми звънна и чух гласа на една разтревожена майка...

Виж повече

В малкото

Прочит: Лука 16:10-15 „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“ (Лука 16:10) И двамата с мъжа ми сме пекари, но дори да следваме една и съща рецепта, може да се получи различен резултат. Той прецизно следи температурата на водата и...

Виж повече

Нека светлината свети

Прочит: Матей 6:19-21 „… ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.“ (Михей 7:8) Сега, когато съм пенсионер, с нетърпение очаквам разходките до близкия парк, който се намира в гора. Често слънцето прозира през клоните на дърветата и ме осветява. Понякога се моля с думите...

Виж повече

„Не е честно!“

Прочит: 1 Коринтяни 13:11-13 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5) Когато бях на осем години, баща ни построи къща, в която да живеем. Един следобед той трябваше да работи по строежа и да ни наглежда. Четиригодишната ми сестра реши да се качи по...

Виж повече

Като орлите

Прочит: Исая 40:28-31 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли…“ (Исая 40:31) Реших да посветя един хубав есенен ден на планинските забележителности на Делауеър, където гнездят мигриращи орли. Застанах на подходящо място и с бинокъл започнах...

Виж повече

Исус плати цената

Прочит: Ефесяни 2:1-10 „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5) Работя в медицински център, в който живеят и се лекуват хора...

Виж повече

Истинската светлина

Прочит: Йоан 1:1-18 „Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.“ (Йоан 1:9) Прекарахме три нощи в отдалечено крайбрежно селище. Тъй като нямаше електричество, през нощта небето беше изпълнено с трептящи звезди. Виждахме ясно Млечния път, както и различни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!