Бог ще промисли

Прочит: 2 Коринтяни 4:13-18   „А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобливате във всяко добро дело…“ (2 Коринтяни 9:8)   Когато бях в колежа, работех в летен лагер на...

Виж повече

Малки жестове

Прочит: Лука 7:36-50   „И като застана отзад при нозете Му и плачеше, започна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му и ги мажеше с мирото.“ (Лука 7:38)   Малко преди да се пенсионирам като учителка по физическо възпитание, един мой...

Виж повече

По-добра почва

Прочит: Евреи 12:4-11   „Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него.“ (Евреи 12:11)   Преминавах през труден период с човек, който беше много ценен за мен. Знаех, че с нищо...

Виж повече

Ново начало

Прочит: Битие 50:15-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Роден съм в Русия през 1999 година. Родителите ми били алкохолици и ме водели в баровете от съвсем малък. Няколко дни след третия ми...

Виж повече

Божите обещания

Прочит: Исая 45:2-6   „Аз ще ходя пред теб и ще изравня неравните места…“ (Исая 45:2)   Когато бях малка, мама ми подари кутия с картички, на които бяха написани различни Божи обещания от Библията. Всеки ден преди училище избирахме едно, което да прочетем. Те оставаха с мен...

Виж повече

Истинска помощ

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-11   „И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша.“ (Матей 14:20)   Пенсионирах се преди много време, но никога не изпълних мечтата си да бъда мисионер. Само съм помагал финансово на различни мисионери. Наскоро чух...

Виж повече

Приближавайте се към Бога

Прочит: 1 Коринтяни 9:24-27   „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8)   Когато стигнах до финала, гърлото ми пулсираше. С всяко вдишване гърдите ми се издуваха. Бях завършила първото си петкилометрово бягане малко преди 51-вия си рожден ден. Бях...

Виж повече

Молитва

Прочит: Ефесяни 6:12-18   „… като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии…“ (Ефесяни 6:18)   Една вечер съпругът ми се прибра в много лошо здравословно състояние и получи кръвоизлив...

Виж повече

Усмивка

Прочит: Числа 6:22-27   „Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!“ (Числа 6:25)   Всяка сутрин прекарвам времето от 4 до 6 часа в молитва и размишление. Мисля, че това е най-удобното време за разговор с Бога, хвала и благодарност. Докато размишлявах над...

Виж повече

Урок по прошка

Прочит: Яков 1:19-25   „На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.“ (Йоан 20:23)   Преди години водех неделни уроци за деветокласници. Една неделя след трудна седмица влязох в класната стая и заварих пълен безпорядък – имаше хартия...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!