Бог е добър

Прочит: Псалм 119:65-72 „Ти си благ и правиш добро…“ (Псалм 119:68) Прекарах Рождество Христово с татко в болницата. Когато чувах стенанията на други болни, започвах да се моля. Беше много тежко, но необходимо. Псалмистът казва: „Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите...

Виж повече

Родословие

Прочит: Матей 1:1-17 „И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.“ (Матей 1:17) Когато отворя първата глава на Матей и прочета седемнадесет стиха с...

Виж повече

Велико единение

Прочит: Лука 2:1-14 „И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия…“ (Лука 2:9) Когато ангел от Господа застана пред овчарите в нощта на Исусовото раждане, Божието присъствие осия мястото. Ангелът съобщи благата вест – родил се е Спасител. Докато той говореше на...

Виж повече

Подарък

Прочит: 2 Коринтяни 8:1-5 „… като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да участват и те в служенето на светиите.“ (2 Коринтяни 8:4) В продължение на месеци хората ми даваха различни неща и ми помагаха, докато аз се борех с рака. Не е лесно да си в празнично...

Виж повече

За голямото и за малкото

Прочит: Псалм 56:3-11 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6) Преди известно време в църковния социален център, където помагам, се молихме за предстоящото лечение на един от...

Виж повече

Моето призвание

Прочит: Марк 10:13-16 „Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях…“ (Марк 10:13) Повече от 45 години се грижа за деца – моите, децата на мои приятели, съседските, внуците, правнуците. Прекарала съм голяма част от живота си в смяна на памперси, триене на носове...

Виж повече

Най-дългото пътуване

Прочит: Псалм 86:1-13 „Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.“ (Псалм 143:10) Пътувал съм много, като се започне от преместването на семейството ми от Тексас в Колорадо. Удивлявал съм се колко време е отнело...

Виж повече

Вяра в Бога

Прочит: Лука 1:46-55 „За това дете се молех. И Господ изпълни прошението ми, което отправих към Него.“ (1 Царе 1:27) През април баскетболният сезон приключваше. Аз обичах да тренирам момичетата и да работя с тях, но мечтаех да имам свое дете. Когато една приятелка ми предложи да си...

Виж повече

Сигурни в пътя

Прочит: Псалм 1:1-6 „Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“ и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив, да бъде изцелено.“ (Евреи 12:12-13) За няколко месеца тежкият артрит се отрази много лошо на походката ми. Гледах видеозапис, на...

Виж повече

Божията светлина

Прочит: Йоан 1:1-14 „И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.“ (Йоан 1:5) Телефонът звънна в 6 ч. сутринта в неделя – беше жена ми, която ми съобщи, че баща ѝ е починал. Стана ми много мъчно. Помислих, че трябва да направя много неща – да се уговоря някой да ме замести...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!