Духовни инструменти

Прочит: 1 Йоан 3:16-24   „Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“ (Галатяни 5:25)   Като бях малък, татко често ме вземаше да му помагам в неговия зидарски занаят. Инструментите, които ме интригуваха най-много, бяха отвесът и нивелирът. Отвесът е нещо като махало, а...

Виж повече

Потопени в благодатта

Прочит: 4 Царе 5:1-14   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.“ (Псалм 51:10)   В днешния прочит Нееман отиде при Елисей с надеждата да бъде излекуван от проказа. Това, което го разгневи, беше вестта, че трябва да се потопи в Йордан, за да...

Виж повече

Нови начини

Прочит: 2 Коринтяни 5:18-20   „… стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.“ (Деяния 20:24)   Когато станах християнка преди 25 години, приех много сериозно думите от Матей 28:19: „идете и...

Виж повече

Чудно сътворени

Прочит: Псалм 139:1-14   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“ (Псалм 139:14)   Заради цвета на кожата си понасях много подигравки в детството – викаха ми „въглен“. Това се отрази сериозно на самочувствието ми...

Виж повече

Благодарност

Прочит: Псалм 30:4-12   „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:16-18)   Тръгнах по Пътя на св. Яков изпълнена с тревоги и умора. С мъжа ми бяхме решили да предприемем това пътуване, за...

Виж повече

Първи и последни

Прочит: Матей 20:20-28   „… който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат…“ (Матей 20:26-28)   Докато растяхме, с брат ми постоянно спорехме кой от двамата е...

Виж повече

Приятели, които насърчават

Прочит: 1 Петр. 5:6-11   „А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими…“ (1 Петр. 5:10)   С Шери сме приятели, откакто се помним, дори когато ни разделят много километри...

Виж повече

Ето ме

Прочит: Марк 14:32-36   „Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне – то ще устои.“ (Притчи 19:21)   Винаги съм мечтала да работя за световна мирна организация. Молех се Бог да ми помогне. Знаех, че опитът е предимство, затова първо се записах като...

Виж повече

Не сме сами в страданието

Прочит: Исус Навин 4:1-7   „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35)   Отидох на църква със свито сърце, след като се разбра, че единадесет души са били убити в синагога в Питсбърг. Исках да коленича и да се моля за жертвите на този ужасен акт на насилие заедно с останалите вярващи...

Виж повече

Свобода

Прочит: Йоан 8:34-38   „И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ (Йоан 8:36)   Сега съм в затвора, но съм много по-свободен, отколкото бях преди. Бях пастор, водех различни църкви, но изгубих връзката с Бога. Взех много неправилни решения и в стремежа си...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!