Божията грижа

Прочит: Псалм 91:1-13 „Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища.“ (Псалм 91:11) През ноември 2017 г. дъщеря ми претърпя сериозна катастрофа, докато отиваше на работа, и изпадна в безсъзнание. Няколко човека, които видели всичко, повикали линейка. Те...

Виж повече

Нашето съкровище

Прочит: Матей 6:19-24 „… защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“ (Матей 6:21) Спрях в бензиностанцията на моя чичо да заредя и влязох да платя. Както винаги, вътре беше пълно с хора, защото магазинът беше голям за това малко южно градче. Чичо беше зает с писането на...

Виж повече

Божествена утеха

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7 „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4) Много ме натъжи новината, че добър приятел от църквата е починал от...

Виж повече

Прекъсване

Прочит: Евреи 12:1-3 „И Господ дойде и застана, и извика както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“ (1 Царе 3:10) „Джулия!“ – викът на моята приятелка ме спря, докато излизах на улицата след посещение в зъболекарския кабинет...

Виж повече

Дори мен

Прочит: 1 Тимот. 1:12-17 „… Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“ (1 Тимот. 1:15) Станах християнин едва на 32 години. Преди това не познавах Бога. Когато поглеждам назад към детството и младостта, се срамувам от някои неща, които съм правил. Бях...

Виж повече

Растеж в Христос

Прочит: Псалм 92:12-15 „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“ (Лука 2:52) Преди време отидох да огледам нивите на моя дядо, но попаднах на изненада. Вместо ниви, имаше борова гора. Земята, на която се отглеждаше соя в продължение на 50 години, сега...

Виж повече

Божията любов

Прочит: Йоан 15:9-17 „Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих (…) да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен (…) Това ви заповядвам, да се обичате един друг.“ (Йоан 15:16-17) След като реших да напусна работа, отворих дома си за децата от планинското селце, които искаха...

Виж повече

На задния прозорец

Прочит: Исая 43:16-21 „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз направих нещо ново…“ (Исая 43:18-19) Кучето ми Рейнджър седеше на седалката до мен, докато карах по запрашения селски път през един летен следобед. По едно време минах покрай заек, който...

Виж повече

Чиста съвест

Прочит: Яков 5:13-16 „… но проповядвах (…) да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им.“ (Деяния 26:20) Когато отидох в автомобилния магазин, исках да говоря със собственика по личен въпрос. С изпотени длани и свит стомах влязох в...

Виж повече

Сърце на служител

Прочит: Йоан 13:3-17 „… каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус…“ (Колосяни 3:17) За шест седмици счупеният ми крак не ми позволяваше да правя много неща сама. Когато моя приятелка предложи да дойде и да се погрижи за мен, с малко колебание...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!