Божията помощ

Прочит: Евреи 4:12-16   „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“ (Евреи 4:16)   Всичко се объркваше тази седмица. Обикновено трима служители се грижеха за центъра за...

Виж повече

Дарби и служение

Прочит: Филипяни 2:1-4   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Свърших проповедта и започнах да се приготвям за Причастието. Видях Лина, която стоеше наблизо, и я помолих да...

Виж повече

Хора на мира

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21   „И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява…“ (2 Коринтяни 5:20)   Миналата есен синът ми, който е аутист, имаше проблем с нетърпелива и не особено добре подготвена учителка. След няколко неприятни срещи с нея той...

Виж повече

Възстановени

  Прочит: Йов 37:14-24   „Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които не можем да разбираме…“ (Йов 37:5)   Когато се разболях и бизнесът ми пропадна, близките ми хора ме изоставиха. Някои си мислех, че съм наказана заради голям грях. Други ме съветваха да потърся...

Виж повече

По-близо, отколкото си мислим

Прочит: Псалм 46:1-11   „Бог е прибежище и сила за нас…“ (Псалм 46:1)   Нашата част от страната пострада много от разрушителни бури през това лято. Те обикновено са придружени с едра градушка, понякога колкото бейзболна топка, която чупи стъклата на колите, унищожава посевите...

Виж повече

Радостта от молитвата

Прочит: Йоан 17:1-8   „А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.“ (2 Коринтяни 1:21-22)   Участвах в една молитвена верига в нашата църква и се радвах на възможността да се моля за...

Виж повече

Да отхвърлим всяко бреме

Прочит: Евреи 12:1-3   „… нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“ (Евреи 12:1-2)   Една сутрин, докато се приготвях за...

Виж повече

Продължавай да пееш!

Прочит: Псалм 104:31-34   „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си…“ (Колосяни 3:16)   Когато с жена ме постъпихме в център за грижа за възрастни...

Виж повече

Пример за милост

Прочит: Колосяни 3:12-17   „… нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.“ (Филипяни 2:3-4)   Преди 17 години синът ми беше осъден на доживотен затвор. Това беше време на скръб за много хора и по много...

Виж повече

Божият мир

Прочит: Псалм 120:1-7   „Аз съм за мир; но когато говоря, те са за бой.“ (Псалм 120:7)   В Псалм 120 псалмистът явно е огорчен от това, че не може да намери мир както в близкото си обкръжение, така и в света. В агония той моли Бога да го избави от всички онези, които мразят...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!