Баща, който вдъхва смелост

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и до не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Когато бях на седем години, с по-малкия ми брат играехме близо до семейния магазин за дрехи. Изведнъж един побойник...

Виж повече

Един ценен час

Прочит: Исая 46:3-9 „… Аз ще ви държа…“ (Исая 46:4) Един от най-ярките ми спомени от детството е как майка ми се усамотяваше в дневната точно в три часа, за да се моли в продължение на час. Това беше специално време за нея и ние знаехме, че не трябва да я прекъсваме, освен при спешен...

Виж повече

В търсене на водителство

Прочит: Притчи 3:5-12 „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6) През живота си съм изпадал в ситуации, в които не съм бил сигурен как да постъпя и съм се страхувал да направя избор. Преди да се доверя напълно на Бога, вярвах, че във всеки аспект...

Виж повече

Изумителен свят

Прочит: Псалм 147:1-11 „… Който покрива небето с облаци, приготвя дъжд на земята и прави да расте трева по планините…“ (Псалм 147:8) Изумена съм от чудесата на природата – деликатната структура на листото, гръмотевиците и светкавиците, които бурята носи, подредените в колона стотици...

Виж повече

Вечен живот

Прочит: 2 Коринтяни 5:1-10 „… после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи.“ (1 Солунци 4:17-18) Синът ми Тед почина при автомобилна...

Виж повече

„Ти ли си Онзи?“

Прочит: Матей 11:1-6 „И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.“ (Матей 11:6) В днешния прочит се разказва за Йоан Кръстител, който беше затворен в тъмница заради своята проповед. Там той чу за делата на Исус и прати някои от своите ученици да Го попитат: „Ти ли си Онзи, Който има...

Виж повече

Винаги с мен

Прочит: Второзаконие 31:5-8 „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен…“ (Псалм 23:4) Преди няколко години лекарите ми казаха, че имам уголемена простата. Последва един стресиращ период на прегледи и изследвания. Всеки ден със семейството...

Виж повече

Любовта на дядо

Прочит: Ефесяни 1:3-14 „И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани…“ (Ефесяни 4:1) Не мога да си представя дълбоката болка, която биологичният ми дядо е изпитал, когато съм бил дадена за осиновяване. Той е знаел, че ме вижда...

Виж повече

Нашето прибежище

Прочит: Псалм 27:1-14 „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1) Когато дъщерите ни бяха малки, играеха на гоненица, като в повечето случаи гонеха най-малката. Обикновено тази, която беше гонена, идваше при...

Виж повече

Където и да съм

Прочит: Исая 55:10-12 „… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11) Десет години служих като пастор и един ден се оказах в положението да нямам църква. Дотогава...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!