Божията воля

Прочит: 2 Царе 22:29-31 „Колкото до Бога, Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които се уповават на Него.“ (2 Царе 22:31) Винаги съм била сигурна във възможностите си. Когато завърших училище, бях сигурна, че ще ме приемат в определен колеж, но не...

Виж повече

Продължавай да се молиш

Прочит: Матей 21:18-22 „И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.“ (Матей 26:44) В продължение на години канех един приятел и съпругата му да дойдат с мене на църква, но те никога не проявяваха интерес. Дълго се молех за тях и исках Бог да ги доведе. С...

Виж повече

Детска вяра

Прочит: Псалм 121:1-8 „… поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.“ (2 Летописи 5:14) Като дете си мислех, че Бог е в слънчевите лъчи, които пронизват облаците. Струваше ми се, че Той се протяга към земята, за да ни...

Виж повече

Отговор

Прочит: 1 Йоан. 5:11-15 „… и Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“ (Псалм 50:15) Преди няколко години с един от синовете ми Бонг станахме рано, за да отидем на семинар за пастори в Луанда. Навън още беше тъмно. По пътя бяхме нападнати от трима крадци...

Виж повече

Свобода!

Прочит: Изход 6:1-7 „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1) Аз съм чернокож и живея в САЩ, затова истински ценя свободата. Моите предци са купувани и продавани като роби, работели са като животни и са...

Виж повече

В добро и лошо

Прочит: 2 Царе 22:1-7 „В утеснението си призовах Господа и към своя Бог извиках; и от храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.“ (2 Царе 22:7) Мъжът ми имаше мозъчен тумор и гледахме смъртта в очите. Но наред с болката от операциите, слабостта, загубата на тегло и...

Виж повече

Към целта

Прочит: Филипяни 3:10-14 „… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“ (Филипяни 3:13-14) Японският остров Хокаидо е известен със състезателните си коне. При едно...

Виж повече

Радост във всяко благословение

Прочит: 1 Летописи 16:34-36 „Славословете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае до века.“ (1 Летописи 16:34) Щом видях имейла, сърцето ми се сви. Около година по-рано бях изпратила няколко глави на различни издатели в опит поне един да хареса романа ми. Досега бях получавала...

Виж повече

Излез от ладията

Прочит: Матей 14:22-33 „А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“ (Матей 14:29) Докато бях в колежа, бях отседнал при едно семейство, което живееше близо до езеро. Когато им казах, че не мога да карам водни ски, те решиха да ме научат. Това...

Виж повече

Постоянна връзка

Прочит: Ефесяни 1:15-23 „… непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си.“ (Ефесяни 1:16) Когато разбрах, че колата, която току-що си бяхме купили, няма CD плейър, бях много разочарована. Как щяхме да слушаме любимата си музика по време на дългите пътувания?...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!