Сърце, изпълнено с радост

Прочит: Псалм 92:1-5 „… но се изпълвайте с Духа; и разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.“ (Ефесяни 5:18-19) Не съм трениран и талантлив музикант, но като малка винаги се радвах да пея в училищния хор, както и в църквата. Преди...

Виж повече

Бог се грижи за нас

Прочит: Йоан 11:1-15 „Исус ѝ каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?“ (Йоан 11:40) Горещо се молех на Бога една конкретна врата да се отвори пред мен и тъй като не се случваше, аз започнах да се отчайвам и да се съмнявам. Започнах да мисля, че Той не се...

Виж повече

Моят принос

Прочит: Яков 2:14-18 „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17) Бъфърд беше 15-годишно момче, което живееше в една затънтена местност в Кентъки. Той страдаше от мозъчен тумор, който засягаше повече дясното му око и причиняваше слепота. Аз бях негов учител в...

Виж повече

Пеликанът

Прочит: Матей 6:25-34 „Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си (…) Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни.“ (Матей 6:25-26) Обичам пеликаните не заради красотата им, а заради тяхното благородство. Полетът им...

Виж повече

Бог е велик

Прочит: Псалм 121:1-8 „Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува…“ (Исая 59:1) Датата 17 юли 2015 година беше като земетресение за мен и семейството ми. Тогава докторът ми откри 6-сантиметров тумор и ми каза, че имам...

Виж повече

Обратно в безопасност

Прочит: Йезекиил 34:11-15 „Защото така казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.“ (Йезекиил 34:11) По пътя за работа минавам през ферма за овце с плодородно пасище. Един ден видях едно агне извън оградата, близо до шосето. Примамено от свежата трева...

Виж повече

Божията грижа

Прочит: Матей 7:7-11 „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19) Аз израснах като син на изполичар през 30-те години на 20-ти век. Всяка вечер с татко сядахме на масата, той прочиташе нещо от Библията на петте си деца и заедно...

Виж повече

Фокус

Прочит: Битие 1:1-5 „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“ (Псалм 19:1) На 21 август 2017 година американците, живеещи между Орегон и Южна Каролина, имаха възможността да се насладят на пълно слънчево затъмнение, докато луната преминава между...

Виж повече

Силата на молитвата

Прочит: Ефесяни 3:14-21 „… Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ (Марк 11:24) Родена съм в християнско семейство и ходехме на църква всяка неделя, но когато бях тийнейджърка, родителите ми се разделиха и преживях криза на вярата. Дълги...

Виж повече

Винаги до нас

Прочит: Псалм 68:4-10 „Баща на сирачетата и защитник на вдовиците е Бог в Своето обиталище.“ (Псалм 68:5) Когато бях ученик, баща ми посещаваше всички мои мероприятия – футболни и баскетболни мачове, турнири по борба. Дълго време си мислех, че това се дължи на близките ни отношения, но...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!