Бог се грижи за всички

Прочит: Исая 40:27-31 „Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните.“ (Исая 40:29) В продължение на шест години се грижех за съпруга си, който страдаше от болестта на Алцхаймер. Преминах през много трудности. Сега той е настанен в хоспис, но през тези години се чувствах...

Виж повече

Да даваме с радост

Прочит: Малахия 3:6-10 „Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори и да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.“ (Малахия 3:10) До 2008 г. с...

Виж повече

Никой не е незначителен

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Скоро бях пристигнал в САЩ и не познавах никого. В продължение на година работих като стажант и заплатата ми беше...

Виж повече

Избавени

Прочит: Псалм 34:1-9 „Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави.“ (Псалм 34:4) Беше два през нощта и аз седях в леглото, обляна в пот и напрягайки всичките си сили да избягам. Току-що се бях събудила от поредния кошмар. Този път ме преследваше огромен...

Виж повече

Тайната

Прочит: Филипяни 4:10-13 „… във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.“ (Филипяни 4:12) Преди години работата ми изискваше да се преместя доста далече. В първите няколко месеца се чувствах много...

Виж повече

Въпреки грешките

Прочит: Изход 3:7-15 „А Мойсей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при Фараон и да изведа израилтяните от Египет?“ (Изход 3:11) Един приятел си купи къща, която реши да реновира. Когато подготви стаите за боядисване, отидох да му помогна. Първо трябваше да се изравнят стените. В...

Виж повече

Надежда за чудо

Прочит: Филипяни 4:4-9 „… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:7) В продължение на 36 часа наблюдавах безпомощно как новородената ми дъщеря се бори за живот. Ейми беше в кома и се нуждаеше от апарат, за да диша...

Виж повече

Семейство за всеки

Прочит: Исая 46:3-4 „Бог настанява в семейство самотните; извежда в благоденствие затворниците…“ (Псалм 68:6) Аз страдам от синдрома на Аспергер, който е форма на аутизъм и прави общуването ми с хората много трудно. Трудно би било да си намеря съпруга и да създам семейство, дори да...

Виж повече

Такъв, какъвто съм

Прочит: Лука 10:25-37 „… понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал.“ (Колосяни 3:9-10) „Аз съм Онзи, Който съм“ – отговори Бог, когато Мойсей Го попита кой го изпраща. Замислих се какво...

Виж повече

Общението с Бога

Прочит: Лука 10:38-42 „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:2) Преди няколко години бях толкова заета с грижата за дома си...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!