Всички сме едно

Прочит: 1 Коринтяни 9:20-23 „Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.“ (Галатяни 3:28) По време на вечерята за сбогуване след петгодишното ми служение в Америка Джордж изненада всички, като поиска...

Виж повече

Доволни, където сме

Прочит: 2 Царе 7:18-29 „Тогава цар Давид влезе и седна пред Господа, и каза: Кой съм аз, Господи Йехова, и какъв е моят дом, че си ме довел до това положение?“ (2 Царе 7:18) Аз ъм благодарна за прекрасното място, на което живея. Радвам се на езера, реки, океански плажове и планини...

Виж повече

Когато избягам

Прочит: Псалм 139:1-12 „Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти.“ (Псалм 121:7) Като дете често бягах. Мислех си, че когато бягаш, трябва да тичаш, затова тичах. Никога не стигах далеч, защото брат ми ме настигаше и ме връщаше вкъщи. Винаги знаех, че той ще дойде и ще ме...

Виж повече

Божието семейство

Прочит: 1 Йоан 3:1-2 „И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.“ (Римляни 8:17) Почти всеки човек иска да чувства принадлежност – към група, култура или общество. Тази необходимост...

Виж повече

Любовта побеждава страха

Прочит: Матей 6:25-34 „Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.“ (Матей 6:34) Отново се чувствах парализирана и напълно безпомощна. Когато тъмнината изпълни спалнята, паниката легна на гърдите ми. За...

Виж повече

Насърчение

Прочит: Еклисиаст 4:9-12 „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг…“ (1 Солунци 5:11) Състезанието по плуване беше пълно с участници до 13-годишна възраст, между които и двамата ми внуци. Слейд, по-големият от тях, беше приключил с плуването в своята възрастова...

Виж повече

Всеки труд е ценен

Прочит: 1 Коринтяни 12:14-26 „И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“ (1 Коринтяни 12:26) След като ми оперираха големия пръст на единия крак, се нуждаех от проходилка за периода на възстановяване, който...

Виж повече

Мисия

Прочит: Йоан 5:19-24 „Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.“ (Йоан 5:30) След като получих няколко предложения да участвам в мисии, които не мислех, че отговарят на това...

Виж повече

Силата на присъствието

Прочит: Лука 10:38-42 „… Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:42) Помня, че оживено разговаряхме с Мелиса за бъдещите планове, за целите си, за брачния си живот. Тогава следваха дългите паузи – десет минути никой не казваше и дума. Въпреки това се...

Виж повече

Свързани

Прочит: Йоан 15:1-10 „В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“ (Йоан 15:8) На остров Тринидад, където съм израснала, се отглеждат различни земеделски култури, между които тикви, дини, маракуя и домати, които са пълзящи растения. В Йоан 15...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!