Избран

Прочит: 1 Петр. 2:1-10 „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ (1 Петр. 2:9) Бързах към близкия парк, изпълнен с вълнение, че ще се пробвам в...

Виж повече

Къде е?

Прочит: 2 Коринтяни 5:6-9 „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“ (Псалм 19:1) Много е трудно да откриеш пчелата майка в един кошер. Въпреки че съм добра в игрите с откриване на обекти на картинки, едно от трудните неща за мен като млада...

Виж повече

Предизвикателство

Прочит: Филимон 4-7 „Не въздържай доброто от онези, на които се дължи, когато ти се отдава възможност да го направиш.“ (Притчи 3:27) По време на Великия пост пасторът ни предизвика да прекрачим зоната си на комфорт, като започнем да даваме редовно десятък, споделяме благовестието и...

Виж повече

Мир и утеха

Прочит: Филипяни 4:6-9 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Един следобед, докато приготвях вечеря за семейството, една тенджера, пълна с врящо прясно мляко се изсипа върху десния ми крак – от коляното до ходилото. Изкрещях и се затичах към банята, за да...

Виж повече

Малки жестове

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Когато излязох от ресторанта с неизядената храна, която ми бяха опаковали за вкъщи, видях един човек, който лежеше на...

Виж повече

При нашата канара

Прочит: Марк 1:35-39 „А Той се оттегляше в усамотени места и се молеше.“ (Лука 5:16) Веднъж или два пъти годишно чичото на моя съпруг шофира от дома си в Индиана до северозападната част на страната. Казва, че има нужда да остави всичко и да се усамоти на някоя скала в пустинна...

Виж повече

Никога не е късно

Прочит: Лука 15:11-32 „… но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.“ (1 Коринтяни 6:11) Служа като свещеник в една болница и бях помолен да посетя възрастна жена. Когато влязох, тя викаше към...

Виж повече

Повече, отколкото искаме

Прочит: Римляни 8:12-17 „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15) Съобщиха ни, че ракът на простатата е метастазирал в костите на моя съпруг. На другата сутрин се събудих с мисълта...

Виж повече

Смирено служение

Прочит: Михей 6:6-8 „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8) Скоро навърших 73 години. Миналата година започнах да усещам промяната, която възрастта носи, с пълна...

Виж повече

Отвори очите ми

Прочит: Матей 20:29-34 „Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.“ (Псалм 119:18) Докато Исус минаваше по пътя, двама слепци Го чуха и извикаха към Него. Когато Той ги попита какво искат да направи за тях, те отвърнаха: „Господи, да се отворят очите ни“ (Матей 20:33)...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!