Винаги до нас

Прочит: Псалм 68:4-10 „Баща на сирачетата и защитник на вдовиците е Бог в Своето обиталище.“ (Псалм 68:5) Когато бях ученик, баща ми посещаваше всички мои мероприятия – футболни и баскетболни мачове, турнири по борба. Дълго време си мислех, че това се дължи на близките ни отношения, но...

Виж повече

Божие дете

Прочит: Лука 5:12-16 „Бъдете единомислени един към друг; не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща; не смятайте себе си за мъдри.“ (Римляни 12:16) С мъжа ми сме превърнали в практика това да даваме определени неща вместо пари на хората, които са в нужда, но...

Виж повече

Божието чудесно слово

Прочит: Йоан 1:1-5 „Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.“ (Откровение 1:3) Купих си таблет, за да мога да си проверявам пощата, но бързо разбрах, че той има много други приложения. За кратко време...

Виж повече

Благодарно сърце

Прочит: Марк 10:13-16 „Но Исус (…) каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.“ (Марк 10:14) Синът ми страда от тежка форма на дислексия, което прави обучението му в училище изключително трудно. Преди известно време се срещнах с...

Виж повече

Изкупителна любов

Прочит: 1 Коринтяни 1:18-31 „… който се хвали, с Господа да се хвали.“ (1 Коринтяни 1:31) През 2003 година постъпих в клиника за лечение на депресия. Имиджът ми на справяща се с всичко пасторска съпруга се провали. За две седмици преминах през наркотична зависимост, шизофренни прояви и...

Виж повече

Божите неведоми пътища

Прочит: Исая 40:28-31 „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“ (Йеремия 17:7) Когато излязох за сутрешната си разходка, грееше ярко слънце и нищо не предвещаваше дъжд. Преминавах през височини и ниски места и се любувах на красотата около...

Виж повече

Полезен за Бога

Прочит: Псалм 92:12-15 „Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост…“ (Псалм 92:14) Едно от нещата, които моята баба правеше за семейството ни, беше да нарязва стари дрехи на парчета, да ги съшива и да прави от тях кълбета. После с една голяма дървена кука ги превръщаше в красиви килими...

Виж повече

Истински важното

Прочит: Лука 6:47-49 „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Моят 92-годишен чичо живее сам във Флорида. Когато ураганът Ирма наближаваше южния бряг, той не искаше да напусне дома си, но децата му го убедиха, че трябва да го...

Виж повече

Постоянен спътник

Прочит: Псалм 73:23-28 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8) Преди известно време бях навън с един от учениците ми в предучилищния клас. Изведнъж, без някаква причина той ме попита: „Защо трябва да вярвам в Бога?“. Аз отвърнах: „Не трябва, но аз вярвам...

Виж повече

Прояви на любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-19 „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“ (Йоан 13:34) Всяка сутрин един от колегите ми влиза във всеки офис и поздравява всекиго с усмивка, като пита: „Как си? Как вървят нещата?“. Ако някой не е...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!