Сега е времето

Прочит: Лука 18:1-8 „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов.“ (1 Коринтяни 16:13-14) Моят помощник по време на библейските уроци постоянно отбелязва в каква велика епоха живеем. Някои от присъстващите се съгласяват с това, но...

Виж повече

Семето на Божието слово

Прочит: Римляни 11:33-36 „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога!“ (Римляни 11:33) Когато се пенсионирах, приех предизвикателството да раздавам Нови завети на хората, които срещам. Един ден посетих приятел, който ме помоли да му почета от Библията. След като...

Виж повече

Възможност

Прочит: Йоан 14:23-27 „Мир ви оставям…“ (Йоан 14:27) „Бабо, имаме проблем!“ – това е любимото изречение на внука ми Чезаре. Когато каже това, аз му напомням, че Бог може да ни помогне. Проблемите се появяват всеки ден, но имаме избор как ще ги посрещнем. Можем да се оставим на страха...

Виж повече

Делото на нашия Баща

Прочит: Лука 2:41-52 „А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“ (Лука 2:49) Баща ми ни научи на много ценни уроци – че най-важното е да почитаме Божието име винаги, че трябва да държим на любовта и единството в семейството. Още...

Виж повече

Увереност в Бога

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „… Йехова Господ е силата ми; Той прави краката ми като краката на елените и ще ме направи да ходя по височините си.“ (Авакум 3:19) Преди няколко години работих в една организация за помощ при бедствия. Част от работата изискваше да доставя строителни материали...

Виж повече

Възстановяване

Прочит: 2 Коринтяни 5:15-21 „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17) Тази сутрин компютърът ми не работеше добре. Той е стар и затова съм търпелива с него, но днес скрийнсейвърът му беше абсолютно различен и цялата...

Виж повече

Бог се грижи за всеки от нас

Прочит: Матей 7:7-12 „Дай ни днес насъщния хляб…“ (Матей 6:11) Снаха ни и четиригодишната ни внучка пътуваха от Мексико към Токио при приближаването на урагана „Харви“. В Хюстън, Тексас, те трябваше да сменят самолета, но заради лошото време всички полети бяха отменени малко след като...

Виж повече

Аз, Библията и една змия

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-26 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Всяка сутрин през онова лято бяхме аз, Библията и една змия. Намирах се на 750 мили от дома, за да помагам в един летен лагер. Мястото беше прекрасно, но аз не спирах...

Виж повече

Ново създание

Прочит: Псалм 127:1-5 „… Ето, подновявам всичко…“ (Откровение 21:5) Двамата ми водачи и преводачи – Каарел и Таавет – ми помогнаха да разгледам Естония спокойно и безпрепятствено. Един ден програмата ни включваше театър на открито на място, където се провеждат музикални фестивали...

Виж повече

Напразно?

Прочит: Римляни 1:8-17 „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9) „Здравей, Бони е – каза гласът в телефонната слушалка. – Просто исках да знаеш, че се върнах при Бога.“ Вълнението при изричането тези думи веднага ме подсети...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!