Винаги благодарни

Прочит: 1 Солунци 5:12-18 „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:18) На едно църковно събиране водещият говореше за благодарността. В края на изложението си той ни предизвика да не се оплакваме за нищо в продължение на 30 дни и всеки ден...

Виж повече

Бог е милостив

Прочит: Притчи 3:1-10 „Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще бъда спасен…“ (Йеремия 17:14) През зимата на 2016 г. с жена ми получихме от лекаря резултатите от моите изследвания: имах рак с разсейки в костите. Въпреки това не се изплаших, защото бях сигурен, че съм в...

Виж повече

С пълно внимание

Прочит: 1 Йоан 5:13-15 „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“ (1 Йоан 5:14) Когато бях малка, обичах да ходя на гости на баба, която живееше на 300 километра от нас. Тя винаги беше много заета – готвеше, правеше зимнина...

Виж повече

Промяна

Прочит: Псалм 34:17-22 „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:18) По крайбрежието в Мейн занаятчии продават бижута, изработени от парчета стъкло, намерени по плажа. Парчетата се раздробяват с времето и океанът започва...

Виж повече

“Аз продължавам да те обичам“

Прочит: Тит 3:1-7 „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан 4:10) „Повече не те обичам, бабо!“ – заяви четиригодишният ми внук с кръстосани ръце и пронизителен поглед, след като му се...

Виж повече

Една развързана обувка

Прочит: Лука 22:24-30 „А по-големият между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.“ (Матей 23:11-12) Когато влязох в хотела си подгизнал от дъжда, срещнах две служителки. Едната ме спря и ми посочи развързаната ми обувка...

Виж повече

Не се безпокой

Прочит: Матей 6:25-34 „Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.“ (Матей 6:34) Сядам на стола си за сутрешна молитва, поглеждам през прозореца и дърветата в задния двор ми се струват потъмнели и...

Виж повече

Небесният дом

Прочит: 1 Коринтяни 2:1-10 „Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.“ (Римляни 8:18) Избягвам да се замислям за вечния живот и се наслаждавам на нещата, които обичам в този свят – телевизията, храната...

Виж повече

В Божията прегръдка

Прочит: Псалм 103:1-8 „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб – винаги веселие.“ (Псалм 16:11) В моя клас по йога правим едно упражнение, при което прегръщаме себе си, като кръстосваме ръце и така „предпазваме“ сърцето си. Една сутрин...

Виж повече

Доброто дело на Бога

Прочит: Неемия 9:10-17 „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6) Шия завивки от 30 години и съм се заемала с какви ли не проекти. Повечето съм довършила, но има някои, които съм започвала с голям ентусиазъм, а сега стоят...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!