Защо?

Прочит: Йов 42:1-5 „Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; ще Те попитам и Ти ми отговаряй.“ (Йов 42:4) Докато преминавах през период на стрес, се будех в ранните часове на деня без причина. Това още повече ме напрягаше, защото със събуждането умът ми започваше да изрежда всичко, което ме...

Виж повече

Благодарност

Прочит: Неемия 12:31-43 „Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“ (Псалм 118:1) Семейството ми преминаваше през емоционалния водовъртеж, причинен от безработицата и търсенето на препитание. Сутринта, в която прочетох днешния пасаж от Неемия, се чувствахме...

Виж повече

Етосът на брачния завет

В езика на съвременната култура думата етика се свързва с някакъв код на поведение или със съвкупност от морални правила, които трябва да служат като предписание за човешките постъпки. Независимо дали този код на поведение има за основна предпоставка авторитета, или общоприета норма...

Виж повече

Парче плат

Прочит: Лука 5:33-38 „… Никой не отдира парче от нова дреха, за да го пришие на вехта дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не отива на вехтата.“ (Лука 5:36) Църковното настоятелство реши да махнем покривката от амвона, защото беше доста стара и цветовете бяха...

Виж повече

Светлината на Божието слово

Прочит: Даниил 2:19-23 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Когато групата ми за библейско изучаване започна книгата Даниил, водещият предложи всяка седмица да запомняме наизуст определена част от днешния пасаж за прочит. Аз въздъхнах и си...

Виж повече

Доверен водач

Прочит: 2 Царе 7:23-29 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6) Забелязал съм, че когато се возя в кола, поведението ми се променя в зависимост от това кой шофира. Понякога ми се...

Виж повече

Неочаквана доброта

Прочит: Деяния 28:1-10 „А местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие…“ (Деяния 28:2) В днешния библейски прочит апостол Павел плава към Рим през бурното море, а спътниците му губят надежда за живота си. Когато успяват да се спасят на един остров, местните жители, които...

Виж повече

Обгръщаща любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил и ние сме Негови; Негов народ сме и овце на пасбището Му.“ (Псалм 100:3) Пасбището на близкото възвишение беше най-прекрасното, което бях виждал. Около овцете имаше огромно ограждение от камъни, за да ги пази от вятъра...

Виж повече

Съвършен мир

Прочит: 1 Солунци 5:16-18 „Защото Аз зная мислите които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Прибрах се и хвърлих куфара на дивана. Току-що началникът ми беше съобщил, че моята позиция се съкращава. Училищното...

Виж повече

Ветровете на живота

Прочит: Исая 49:8-10 „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“ (Псалм 32:8) Работя като помощник-директор в една база за летни лагери в Уисконсин, където дъщеря ми Емили няколко години преподаваше ветроходство...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!