Да устоиш

Прочит: 1 Петр. 4:12-19 „Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.“ (1 Петр. 4:19) С подкосени крака и треперещ глас излязох и изнесох изложението си за детското възпитание на конференцията за родители. Беше огромно...

Виж повече

Спънка или възможност?

Прочит: Яков 1:1-5 „Но ти, о, душо моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ.“ (Псалм 62:5) Дългите дни труд и учене дадоха резултат, когато ми възложиха работа по военна програма – истинско академично предизвикателство за мен. Тогава дойдоха истинските трудности –...

Виж повече

Насаме с Бога

Прочит: Лука 5:12-16 „А Той се оттегляше в усамотени места и се молеше.“ (Лука 5:16) Напълно изтощена, гледах масата, пълна с боядисани в златисто саксии, от които изработвах декоративни ангели като подарък за всеки от персонала в училището на моята дъщеря. Пред мен стояха сто ангела...

Виж повече

Вяра в Бога

Прочит: 1 Царе 17:32-50 „А Давид отвърна на филистимеца: Ти идваш против мен с меч, копие и сулица; а аз идвам против теб в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение.“ (1 Царе 17:45) В днешния библейски прочит Давид приема...

Виж повече

В радост и в тъга

Прочит: Матей 6:25-34 „И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем? (защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.“ (Матей 6:31-32) През юни 2016 моят обичан съпруг, с когото...

Виж повече

Той ще дойде!

Прочит: Исая 40:1-5 „Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа…“ (Исая 40:3) Малката църква, в която отраснах, нямаше постоянен пастор, а такъв, който пътува. Това поддържаше една несигурност, защото понякога той не можеше да пристигне. Ние всеки месец чакахме с...

Виж повече

Вяра

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото Аз Зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Макар че съм едва на 16 години, имам ясна представа колко насилие крие съвременният свят. Каквото и друго да се случва...

Виж повече

Нови възможности

Прочит: Лука 6:43-45 „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.“ (Матей 7:7-8) След 50 години опит като шивачка, направих елементарна грешка, заради която...

Виж повече

Струва си

Прочит: Матей 4:18-22 „И те начаса оставиха ладията и баща си и тръгнаха след Него.“ (Матей 4:22) Когато бях момче, чувствах призив да последвам Бога и да оставя приятелите си. Опитвайки се да ме привлече отново в компанията и да ме спре от библейските часове, един от тях ми казваше...

Виж повече

Истинска стойност

Прочит: Изход 39:32-43 „Така бе завършена цялата работа по скинията, т. е. на шатъра за срещане; и израилтяните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей…“ (Изход 39:32) Когато се роди първото ни дете, аз си останах вкъщи. Винаги съм мечтаела да бъда домакиня. Тогава защо се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!