Една съвременна притча

Прочит: Лука 10:25-37 „Исус му каза: Иди и ти прави така.“ (Лука 10:37) Работех като конструктор при облагородяването на речния бряг в Ахмедабад. „Офисът“ ми беше направен от метални пластове, които използваха строителите. Заради работата с машините наблизо се беше образувало малко...

Виж повече

Истинско съкровище

Прочит: 1 Коринтяни 1:4-9 „След тези събития Господнето слово дойде към Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма.“ (Битие 15:1) Инвестицията, която щеше да ми осигури финансов комфорт, се провали. Затова си намерих работа, която ми...

Виж повече

Закрила за наранените

Прочит: Псалм 16:1-11 „Така ще се веселят всички, които се надяват на Теб…“ (Псалм 5:11) Преди години работех като доброволец в един природен резерват. Отговорностите ми бяха да се грижа за животните – да ги храня и да почиствам, както и да им давам необходимите лекарства. Някои от...

Виж повече

Неописуема благодат

Прочит: Ефесяни 3:1-12 „На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство…“ (Ефесяни 3:8) В Смитсоновия институт в САЩ има повече от 150 милиона експоната. Ако човек обикаля из музеите по осем часа на ден и се...

Виж повече

Всеки един момент

Прочит: Лука 12:22-28 „И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Лука 12:25) Бях много разтревожен. Исках да зная какво ме очаква в бъдеще и дали ще мога да се справя, но това беше невъзможно. Колкото повече мислех за бъдещето, толкова по-зле се...

Виж повече

Да проповядваме евангелието

Прочит: 1 Солунци 2:9-13 „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“ (Галатяни 5:14) Когато бях малка, за известно време неделното училище водеше моята майка. Тя ни учеше да мислим за себе си като за огледало, което отразява...

Виж повече

Нашата основа

Прочит: Ефесяни 2:19-22 „Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.“ (1 Коринтяни 3:11) При един ураган преди няколко години домът ни беше наводнен. Заради бедствието, както и заради това, че живеем на място, което винаги е засегнато от...

Виж повече

Бог слуша

Прочит: 1 Летописи 16:8-13 „Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.“ (1 Лет. 16:11) В началото на християнския си път се опитвах да проумея силата на молитвата. Не схващах нейния истински смисъл и от това страдаше духовният ми растеж. С времето разбрах, че без...

Виж повече

Слон в дискоса

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15 „Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7) Органистът засвири и всички се изправиха. Разпоредителите тръгнаха да събират дискоса. Всичко беше...

Виж повече

Дарът на молитвата

Прочит: Яков 5:13-16 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Веднъж съпругът ми Милт се беше прибрал от християнска почивка и когато влязох в дневната, очаквах да го заваря облегнат удобно в своето кресло. Но за моя изненада, вместо това той беше коленичил...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!