Среща с Бога

Прочит: Исая 6:1-8 „… видях Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите Му изпълваха храма. Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила…“ (Исая 6:1-2) Преди повече от 30 години работех в християнска агенция за подпомагане на нуждаещи се хора. В една студена...

Виж повече

Отвътре

Прочит: Притчи 31:10-30 „Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.“ (Притчи 31:30) Погледнах в огледалото и забелязах неизбежните предвестници на остаряването. Трудно е да се примирим с тази мисъл в култура, която постоянно ни...

Виж повече

Мир

Прочит: Псалм 77:1-12 „Спомням си за нощното си пеене…“ (Псалм 77:6) Жена ми Мърси лежеше на болничното си легло и се бореше с ужасните болки от рака, който обхващаше цялото ѝ тяло. Дори тогава тя се радваше да слуша християнски песни. Когато звучеше музиката, отпускаше главата си на...

Виж повече

Активно участие

Прочит: Откровение 3:15-22 „Така, понеже си хладък – нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата Си.“ (Откровение 3:16) Когато влязох във фитнеса през януари, забелязах много нови посетители. Хората явно бяха направили новогодишните си обещания да се погрижат за себе си. Докато...

Виж повече

Сега е времето

Прочит: Лука 18:1-8 „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов.“ (1 Коринтяни 16:13-14) Моят помощник по време на библейските уроци постоянно отбелязва в каква велика епоха живеем. Някои от присъстващите се съгласяват с това, но...

Виж повече

Семето на Божието слово

Прочит: Римляни 11:33-36 „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога!“ (Римляни 11:33) Когато се пенсионирах, приех предизвикателството да раздавам Нови завети на хората, които срещам. Един ден посетих приятел, който ме помоли да му почета от Библията. След като...

Виж повече

Възможност

Прочит: Йоан 14:23-27 „Мир ви оставям…“ (Йоан 14:27) „Бабо, имаме проблем!“ – това е любимото изречение на внука ми Чезаре. Когато каже това, аз му напомням, че Бог може да ни помогне. Проблемите се появяват всеки ден, но имаме избор как ще ги посрещнем. Можем да се оставим на страха...

Виж повече

Делото на нашия Баща

Прочит: Лука 2:41-52 „А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“ (Лука 2:49) Баща ми ни научи на много ценни уроци – че най-важното е да почитаме Божието име винаги, че трябва да държим на любовта и единството в семейството. Още...

Виж повече

Увереност в Бога

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „… Йехова Господ е силата ми; Той прави краката ми като краката на елените и ще ме направи да ходя по височините си.“ (Авакум 3:19) Преди няколко години работих в една организация за помощ при бедствия. Част от работата изискваше да доставя строителни материали...

Виж повече

Възстановяване

Прочит: 2 Коринтяни 5:15-21 „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17) Тази сутрин компютърът ми не работеше добре. Той е стар и затова съм търпелива с него, но днес скрийнсейвърът му беше абсолютно различен и цялата...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!