Вкусете и вижте

Прочит: Псалм 96:1-9 „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“ (Псалм 34:8) „Как се казва синът Ви?“ – попитах майката до мен, докато украсявахме масата за училищното тържество. Тя ми отговори и завързахме разговор, който в един момент стигна до...

Виж повече

Бог ще направи път

Прочит: Лука 12:22-34 „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“ (Исая 26:3) Работя в банка и служа като пастор. Преди известно време имаше опасност да бъда уволнен. Първата ми реакция беше страх за бъдещето на съпругата и малкия ни син. Освен това евентуалното...

Виж повече

Да се учим да прощаваме

Прочит: Матей 5:43-48 „А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят.“ (Лука 23:34) Преди много години, когато бях на седем, а брат ми – на три, видях как едни хора се подиграват с майка ми заради японския ѝ произход. Макар че бях твърде малка, за да разбера всичко, това...

Виж повече

Бог е търпелив

Прочит: Исая 40:27-31 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си…“ (Исая 40:31) Когато бях на пет години, ми откриха ендокардит. По онова време заболяването е било сериозна заплаха и са ме лекували близо година. Семейството ми не е християнско, но понеже живеехме в малък...

Виж повече

Бог ме обича

Прочит: Римляни 8:14-21 „Колко са красиви краката ти с чехлите, дъще на княза!“ (Песен на песните 7:1) Когато с мъжа ми живеехме в Никарагуа като мисионери, жегата беше за мен истинско мъчение. Едва издържах, докато се свечери, и не можех да свърша много работа през деня. Страдах от...

Виж повече

Изходен път

Прочит: Исая 43:1-7 „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни...

Виж повече

Без страх

Прочит: Псалм 112:6-8 „От лош слух няма да се бои; сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа.“ (Псалм 112:7) Преди известно време докторът ми каза, че имам рядък кожен тумор. Когато чух това, бях поставена пред избор – да се предам на страха или да възложа вярата си на Исус...

Виж повече

Насърчение

Прочит: Деяния 15:30-35 „А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.“ (Деяния 15:32) Животът на първите християни е бил труден, защото християнската култура все още е била чужда на онзи свят. Преследвани заради вярата си, те са стигали до...

Виж повече

Неизречени нужди

Прочит: Лука 7:11-17 „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям…“ (Исая 65:24) Един ден, докато пътувах към работа, се притеснявах за една задача, която Бог ми беше възложил. Закъснявах, бях заседнала в трафика, затова реших да си пусна радиото. По време на програмата говорителят...

Виж повече

Вярата на една майка

Прочит: Матей 7:13-14 „Подвизавайте се да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат.“ (Лука 13:24) Като верен Христов ученик, моята майка всяка седмица през последните пет години изпраща насърчителни имейли на своите деца, приятели и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!