На задния прозорец

Прочит: Исая 43:16-21 „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз направих нещо ново…“ (Исая 43:18-19) Кучето ми Рейнджър седеше на седалката до мен, докато карах по запрашения селски път през един летен следобед. По едно време минах покрай заек, който...

Виж повече

Чиста съвест

Прочит: Яков 5:13-16 „… но проповядвах (…) да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им.“ (Деяния 26:20) Когато отидох в автомобилния магазин, исках да говоря със собственика по личен въпрос. С изпотени длани и свит стомах влязох в...

Виж повече

Сърце на служител

Прочит: Йоан 13:3-17 „… каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус…“ (Колосяни 3:17) За шест седмици счупеният ми крак не ми позволяваше да правя много неща сама. Когато моя приятелка предложи да дойде и да се погрижи за мен, с малко колебание...

Виж повече

Нашият нулев меридиан

Прочит: Исая 43:5-7 „… Ас съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.“ (Откровение 21:6) По време на едно мисионерско пътуване спряхме за един ден в Лондон, където посетих Гринуичката обсерватория, където се измерва географската дължина и...

Виж повече

Води ме във всяка крачка

Прочит: 2 Царе 22:1-7 „В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му.“ (Псалм 18:6) Няколко месеца след като завърших гимназия, бягах и търсех сигурно място, където да се скрия. В родната ми страна беше...

Виж повече

Верни в служението

Прочит: Матей 21:28-32 „Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори: Аз ще ида, господарю! Но не отиде.“ (Матей 21:30) „Боб ще празнува 90-годишния си юбилей следващата седмица – казах на мъжа ми. – Мога да му направя поздравителна картичка и да му приготвя някакъв десерт. Той...

Виж повече

Бог ще промисли

Прочит: Лука 9:1-6 „Исус им каза: Не вземайте нищо за път – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи.“ (Лука 9:3) В днешния библейски пасаж Исус изпраща дванадесетте ученици да проповядват и да изцеряват. Вярвам, че всички сме призовани да следваме...

Виж повече

Довери се на Бога

Прочит: Второзаконие 33:1-12 „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим…“ (Псалм 46:1-2) Вече се стъмваше, а аз бях много разтревожена. Чаках важна пратка – лекарство за херпес зостер, което трябваше да се започне бързо след първите...

Виж повече

Кутията на Бога

Прочит: Матей 11:28-30 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) Брат ми Лий – пенсионер строител и дърводелец, държеше мебелен магазин в задния двор на къщата си и продължаваше да работи в него, след като му откриха рак. В продължение на години...

Виж повече

Празник

Прочит: Евреи 13:5-8 „Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!“ (Филипяни 4:4) Съвсем скоро майка ми се пресели във вечния си дом при Господа. Тя живя 83 години пълноценно, но смъртта ѝ ми донесе много болка. Исках възпоменателната служба да отразява светлината и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!