По-голямата картина

Прочит: Ефесяни 4:25-32 „… бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“ (Ефесяни 4:32) В детството имах трудни отношения с баща си. Макар да знаех, че ме обича, нещата, които ми казваше, както и начинът, по който го...

Виж повече

Като трева

Прочит: Псалм 90:1-12 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) В нашето семейство е традиция да четем Псалм 90 през нощта на 31 декември, когато започва новата година. Много ценя възможността да размишлявам върху бързо преминаващото време и своята...

Виж повече

Сред бурята

Прочит: Псалм 29:1-11 „… Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“ (Матей 8:27) Една сутрин се молех в празния салон на малката ни църква. Времето се променяше. Погледнах през прозореца и видях, че към нас се приближава студен фронт, който носеше тъмни, тежки облаци. Бях...

Виж повече

Не заради нашите заслуги

Прочит: Ефесяни 2:4-9 „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.“ (Ефесяни 2:8-9) Цял живот съм заобиколена от хора, които постигат големи успехи, затова съм свикнала да мисля, че интелигентността и...

Виж повече

Помощник от Бога

Прочит: Псалм 30:8-12 „Бъдете силни и храбри, не бойте се; нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Руската ми църква ме изпрати на конференция, затова пътувах към Будапеща. Много...

Виж повече

Бог може да отмести камъка

Прочит: Марк 16:1-8 „И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? – Защото беше твърде голям.“ (Марк 16:3) Докато гонех топката, която хвърли внукът ми, паднах по очи на пътя пред къщата. Звукът от зъбите ми при удара в асфалта и кръвта, която потече от устата ми...

Виж повече

Бог е добър

Прочит: Псалм 119:65-72 „Ти си благ и правиш добро…“ (Псалм 119:68) Прекарах Рождество Христово с татко в болницата. Когато чувах стенанията на други болни, започвах да се моля. Беше много тежко, но необходимо. Псалмистът казва: „Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите...

Виж повече

Родословие

Прочит: Матей 1:1-17 „И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.“ (Матей 1:17) Когато отворя първата глава на Матей и прочета седемнадесет стиха с...

Виж повече

Велико единение

Прочит: Лука 2:1-14 „И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия…“ (Лука 2:9) Когато ангел от Господа застана пред овчарите в нощта на Исусовото раждане, Божието присъствие осия мястото. Ангелът съобщи благата вест – родил се е Спасител. Докато той говореше на...

Виж повече

Подарък

Прочит: 2 Коринтяни 8:1-5 „… като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да участват и те в служенето на светиите.“ (2 Коринтяни 8:4) В продължение на месеци хората ми даваха различни неща и ми помагаха, докато аз се борех с рака. Не е лесно да си в празнично...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!