Още една подарена година

Прочит: Псалм 139:1-18 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) В старческия дом, в който живея, отговарям за организацията на рождените дни. Всеки месец споделям с обитателите на дома цитирания днес библейски стих. Един празник за рожден ден може...

Виж повече

Исус е с нас

Прочит: Матей 8:23-27 „А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.“ (Матей 8:26) Бях завършила основното си образование и с Божията помощ се бях справила отлично на изпитите – с най-добрия регионален резултат...

Виж повече

Всички са добре дошли

Прочит: Яков 2:1-9 „… и ще покажа милост към непомилваната; и на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие; и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.“ (Осия 2:23) На всяко неделно богослужение един човек от църквата сяда на последния ред и поздравява всеки, който мине...

Виж повече

Бог чува молбите ни

Прочит: Матей 7:7-11 „Очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към техния вик.“ (Псалм 34:15) През седмицата жена ми се грижи за двама от нашите внуци. По-малкият – двегодишният Колтън – все още не може да казва какво иска и дори да намери думата, плаче, особено когато не може...

Виж повече

Христово благоухание

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17 „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14) Разходките в северната част на Юта ми откриват Божието величие. Погледът ми е прикован от...

Виж повече

Любовта възстановява

Прочит: Колосяни 3:12-14 „… аз (…) ви моля да водите живот (…) със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов…“ (Ефесяни 4:2) Скоро четох статия за племе в северната част на Натал, Южна Африка. Там има обичай когато някой направи нещо лошо или...

Виж повече

Огледай се

Прочит: Йеремия 2:4-8 „Така казва Господ: Каква неправда намериха в Мен бащите ви, че се отдалечиха от Мен и ходиха след суетата, и станаха суетни?“ (Йеремия 2:5) Имам двойна детска количка за двете ми близначки. Горната част е подвижна и обикновено стои над главите им като чадър, но...

Виж повече

Обещанието на прошката

Прочит: Матей 6:9-15 „Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.“ (Матей 6:14) Преди години стоях на стълбите пред дома ни с един човек, който разбиваше сърцето ми. Обляна в сълзи и изпълнена с гняв, успях да преглътна всичко, но се...

Виж повече

Всичко стана ново

Прочит: Исая 43:18-21 „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17) Всяка нова година ни дава възможност да направим това, което не сме успели през старата. Тази година ми се иска да съм по-добър в ученето и...

Виж повече

Бог възстановява

Прочит: Филипяни 4:10-13 „И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди.“ (Йов 42:10) През 1995 г. семейството ми премина през много труден период. Една сутрин, докато бяхме на почивка, на вратата се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!