Каква промяна!

Прочит: 1 Коринтяни 15:42-49 „… сее се в немощ, възкръсва в сила…“ (1 Коринтяни 15:43) През цялата година живея и отглеждам градината си в една пустинна местност. Когато засадя грах, след около осем месеца той е готов и дава реколта пет месеца. Растението се увива по решетка и стига...

Виж повече

Писмо до Бога

Прочит: Псалм 28:6-9 „Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми.“ (Псалм 28:6) Не помня точната дата, на която сестра ми направи една хартиена торба и я надписа: „Божията торба“, но тя още е в спалнята ни. Сестра ми ми беше казала: „Ако искаш нещо от Бога, можеш да го...

Виж повече

Бъдете бодри

Прочит: Деяния 27:21-26 „Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров.“ (Деяния 27:25-26) В първия ден от новата ми работа седях на бюрото в офиса и се чувствах ужасен. В продължение на 13...

Виж повече

От тъга към радост

Прочит: Псалм 30:1-5 „И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мен приема.“ (Матей 18:5) По време на една неделна служба бях много тъжна заради смъртта на мой роднина. След като свърши, излязох в градината. Едната от двете люлки беше счупена и момичето, което се люлееше, каза на...

Виж повече

Баща, който вдъхва смелост

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и до не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Когато бях на седем години, с по-малкия ми брат играехме близо до семейния магазин за дрехи. Изведнъж един побойник...

Виж повече

Един ценен час

Прочит: Исая 46:3-9 „… Аз ще ви държа…“ (Исая 46:4) Един от най-ярките ми спомени от детството е как майка ми се усамотяваше в дневната точно в три часа, за да се моли в продължение на час. Това беше специално време за нея и ние знаехме, че не трябва да я прекъсваме, освен при спешен...

Виж повече

В търсене на водителство

Прочит: Притчи 3:5-12 „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6) През живота си съм изпадал в ситуации, в които не съм бил сигурен как да постъпя и съм се страхувал да направя избор. Преди да се доверя напълно на Бога, вярвах, че във всеки аспект...

Виж повече

Изумителен свят

Прочит: Псалм 147:1-11 „… Който покрива небето с облаци, приготвя дъжд на земята и прави да расте трева по планините…“ (Псалм 147:8) Изумена съм от чудесата на природата – деликатната структура на листото, гръмотевиците и светкавиците, които бурята носи, подредените в колона стотици...

Виж повече

Вечен живот

Прочит: 2 Коринтяни 5:1-10 „… после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи.“ (1 Солунци 4:17-18) Синът ми Тед почина при автомобилна...

Виж повече

„Ти ли си Онзи?“

Прочит: Матей 11:1-6 „И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.“ (Матей 11:6) В днешния прочит се разказва за Йоан Кръстител, който беше затворен в тъмница заради своята проповед. Там той чу за делата на Исус и прати някои от своите ученици да Го попитат: „Ти ли си Онзи, Който има...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!