В Божите ръце

Прочит: Псалм 31:9-16 „В Твоите ръце са времената ми…“ (Псалм 31:15) Бях свикнала да бързам и да карам нервно, преминавайки на червено и изпреварвайки останалите. Един ден, когато всичко беше срещу мен и не можех да се преборя с времето, една мисъл дойде в ума ми: „Времето ти е в...

Виж повече

Малки дела

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Служил съм по различни начини в църквата. Някои са били трудни и са изисквали сериозна подготовка, някои са били...

Виж повече

Бог винаги е с нас

Прочит: Псалм 25:1-7 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) През декември 2009 г. ми откриха рак на носоглътката и започнах двумесечна терапия. Думите от Матей 6:25 веднага дойдоха като успокоение за моята...

Виж повече

Милост вместо огорчение

Прочит: Матей 18:21-35 „Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас; и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“ (Ефесяни 4:31-32) Преди известно време видях позната, която...

Виж повече

Бог, нашият Пастир

Прочит: Псалм 55:1-8 „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре…“ (Псалм 55:22) Лекарят съобщи на мен и сестра ми, че на майка ни ѝ остават само няколко месеца живот заради сериозна сърдечна недостатъчност. Прибрах се вкъщи, за да взема някои нейни неща, преди да...

Виж повече

Божието спасение

Прочит: Ефесяни 2:1-10 „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога…“ (Ефесяни 2:8) Живея в град, където учениците имат силен състезателен дух. И аз като ученичка ходех постоянно на състезания и се стремях да съм на челно място. Когато някой...

Виж повече

Невидими пречки

Прочит: Евреи 12:1-3 „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой може да го познае?“ (Йеремия 17:9) В колата ми влезе пчела и започна да лети към предното стъкло в опит да намери начин да излезе. В продължение на няколко минути тя се блъскаше в стъклото. Когато се...

Виж повече

Изходен път

Прочит: 1 Коринтяни 10:8-13 „… верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни 10:13) Бързайки да се прибера след дълъг работен ден, минах през касата...

Виж повече

Свято място

Прочит: Псалм 31:19-22 „Защото си бил крепост на сиромаха, крепост на бедния в утеснението му, прибежище от буря, сянка от пек…“ (Исая 25:4) През част от града ни премина силна буря с градушка. Големите колкото топка за голф ледени топчета не пощадиха и прозорците в църквата. В...

Виж повече

Обръщане

Прочит: Исус Навин 1:1-3; 3:1-10 „И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи, и не го направи.“ (Йона 3:10) Преди мислех, че лошите последствия от изборите, които правя в живота, са необратими. Докато растях, не ми...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!