Повече от знание

Прочит: Ефесяни 3:14-19 „… и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ (Ефесяни 3:19) В семинарията учехме различни неща за Бога, църковната история, Библията, както и еврейски и гръцки език. Обучението продължава...

Виж повече

Всяка част е важна

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27 „… тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почит, тях обличаме с повече почит…“ (1 Коринтяни 12:22) Носех голяма торба с царевица към вкъщи. Вместо ботушите, с които обикновено работя, бях обула джапанки, затова се подхлъзнах лошо на...

Виж повече

Следвай Божия план

Прочит: Съдии 7:4-15 „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“ (Псалм 127:1) В продължение на месеци ние, бордът, който отговаряше за служението в местния кампус, трябваше да организираме предстоящия търг за набиране на продукти. Като председател, се срещнах с една...

Виж повече

Тихо служение

Прочит: Матей 23:1-12 „А по-големият между вас нека ви бъде служител.“ (Матей 23:11) Когато майка ми беше настанена в дом за болни хора, имах възможността да се запозная с много от тези, които посещаваха своите близки. Спомням си първия път, в който срещнах Мани. Той изглеждаше доста...

Виж повече

Поглед, отправен към Бога

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18 „… защото с вярване ходим, а не с виждане…“ (2 Коринтяни 5:7) След три години мъчително лечение явно постигнахме някаква стабилност в състоянието на зрението ми. Мислейки, че трябва да си сменя диоптъра, си запазих час. По време на прегледа лекарят ми каза...

Виж повече

Всички са поканени

Прочит: Галатяни 3:26-29 „… където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен; но Христос е всичко във всичко.“ (Колосяни 3:11) Израснах в бедност, родителите ми работеха на изполица. Един ден разбрах, че едно от децата, с които играехме, ще...

Виж повече

Сълзите на Исус

Прочит: Йоан 11:30-45 „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35) Веднъж, когато бях малък, трябваше да си изберем библейски стих, който да запомним наизуст. Започнах да търся най-краткия. И ето че го намерих – Йоан 11:35! Дори аз можех да го запомня! Сега, когато виждам смъртта на своите близки...

Виж повече

Прошка

Прочит: Яков 5:7-12 „Не роптайте един против друг…“ (Яков 5:9) Една нощ се събудих внезапно със сърцебиене и сухота в устата. Бях сънувала кошмар, в който спорех със съпруга си по семеен въпрос. Преди известно време един мой роднина ме нарани сериозно. Мислех си, че съм преодоляла...

Виж повече

Подай ръка

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) По време на лятната си ваканция преди няколко години отидох на мисионерско пътуване в Роаноук, Вирджиния. Група от...

Виж повече

Помощта е близо

Прочит: Филипяни 4:4-7 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение…“ (Филипяни 4:6) Една лятна вечер телефонен звън прониза тишината. Беше 22.30. Обаждаха се от болницата, където беше настанен мъжът ми. За пореден път...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!