Прошка

Прочит: Яков 5:7-12 „Не роптайте един против друг…“ (Яков 5:9) Една нощ се събудих внезапно със сърцебиене и сухота в устата. Бях сънувала кошмар, в който спорех със съпруга си по семеен въпрос. Преди известно време един мой роднина ме нарани сериозно. Мислех си, че съм преодоляла...

Виж повече

Подай ръка

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) По време на лятната си ваканция преди няколко години отидох на мисионерско пътуване в Роаноук, Вирджиния. Група от...

Виж повече

Помощта е близо

Прочит: Филипяни 4:4-7 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение…“ (Филипяни 4:6) Една лятна вечер телефонен звън прониза тишината. Беше 22.30. Обаждаха се от болницата, където беше настанен мъжът ми. За пореден път...

Виж повече

Символи на победа

Прочит: Откровение 21:1-7 „Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.“ (Откровение 3:5) Винаги съм следил историите на олимпийските състезатели, но допингът...

Виж повече

Вяра на дело

Прочит: Римляни 12:9-17 „Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.“ (Римляни 12:10) В ресторанта видях, че хората от съседната маса се молят преди храна. По-важното е това, което се случи след молитвата...

Виж повече

През водите

Прочит: Псалм 46:1-5 „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят…“ (Исая 43:2) През август 2016 г. Луизиана преживя голямо наводнение, което предизвика бедствие. Домовете и поминъкът на много хора пострадаха. Ситуацията беше сериозна. Въпреки...

Виж повече

Покажи и кажи

Прочит: 1 Солунци 2:1-12 „Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.“ (1 Солунци 2:8) Редовно каня свои приятели на молитвени събрания, но те ми отказват. Веднъж един от тях ми каза...

Виж повече

Осиновение

Прочит: Йоан 14:15-21 „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15) Докато се прибирах след погребението на моята майка, ме изпълваше тъга при мисълта, че и двамата ми родители вече не...

Виж повече

Споделяне на Божието слово

Прочит: Ефесяни 4:7-16 „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ (Матей 18:20) Когато бях малка, баба ме научи да запомням библейски стихове наизуст. Тя ми казваше, че когато не може да заспи, си припомня стихове, които е научила, и това ѝ помага да...

Виж повече

Имай вяра

Прочит: Марк 2:1-12 „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. (Яков 5:15) Служа в малка църква в Естония. Една неделна сутрин преди богослужението телефонът ми звънна и чух гласа на една разтревожена майка...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!