Истински важното

Прочит: Лука 6:47-49 „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Моят 92-годишен чичо живее сам във Флорида. Когато ураганът Ирма наближаваше южния бряг, той не искаше да напусне дома си, но децата му го убедиха, че трябва да го...

Виж повече

Постоянен спътник

Прочит: Псалм 73:23-28 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8) Преди известно време бях навън с един от учениците ми в предучилищния клас. Изведнъж, без някаква причина той ме попита: „Защо трябва да вярвам в Бога?“. Аз отвърнах: „Не трябва, но аз вярвам...

Виж повече

Прояви на любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-19 „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“ (Йоан 13:34) Всяка сутрин един от колегите ми влиза във всеки офис и поздравява всекиго с усмивка, като пита: „Как си? Как вървят нещата?“. Ако някой не е...

Виж повече

Никога сам

Прочит: Псалм 1:1-6 „Обмисляй внимателно пътеката на краката си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.“ (Притчи 4:26) В началото на осми клас спортувах, имах добра компания и приятелка и изкарвах добри оценки. Но към края на годината приятелите ми започнаха да правят неща...

Виж повече

Подкрепи ръцете ни

Прочит: Неемия 6:1-15 „Защото те всички искаха да ни плашат, като казваха: Ръцете им ще отслабнат от работата и няма да я свършат. А сега, о, Боже, подкрепи Ти ръцете ми.“ (Неемия 6:9) През декември 2003 г. бях на мисия в Либерия, докато ООН провеждаха разоръжаване след продължилата 14...

Виж повече

Каква промяна!

Прочит: 1 Коринтяни 15:42-49 „… сее се в немощ, възкръсва в сила…“ (1 Коринтяни 15:43) През цялата година живея и отглеждам градината си в една пустинна местност. Когато засадя грах, след около осем месеца той е готов и дава реколта пет месеца. Растението се увива по решетка и стига...

Виж повече

Писмо до Бога

Прочит: Псалм 28:6-9 „Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми.“ (Псалм 28:6) Не помня точната дата, на която сестра ми направи една хартиена торба и я надписа: „Божията торба“, но тя още е в спалнята ни. Сестра ми ми беше казала: „Ако искаш нещо от Бога, можеш да го...

Виж повече

Бъдете бодри

Прочит: Деяния 27:21-26 „Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров.“ (Деяния 27:25-26) В първия ден от новата ми работа седях на бюрото в офиса и се чувствах ужасен. В продължение на 13...

Виж повече

От тъга към радост

Прочит: Псалм 30:1-5 „И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мен приема.“ (Матей 18:5) По време на една неделна служба бях много тъжна заради смъртта на мой роднина. След като свърши, излязох в градината. Едната от двете люлки беше счупена и момичето, което се люлееше, каза на...

Виж повече

Баща, който вдъхва смелост

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и до не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Когато бях на седем години, с по-малкия ми брат играехме близо до семейния магазин за дрехи. Изведнъж един побойник...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!