Божието уверение

Прочит: Матей 28:1-10, 16-20 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Светкавици раздираха небето и от различни посоки се чуваше тътен, докато пътувахме от Сиатъл към Дювал, Вашингтон. Деветгодишната ми племенница плачеше от страх на...

Виж повече

Божият дом

Прочит: Ефесяни 2:11-22 „… крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“ (Ефесяни 2:20-22) Стоях до една голяма сграда, която предстоеше да бъде съборена. В...

Виж повече

Заети

Прочит: Колосяни 2:6-10 „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7) Един ден в училище ни предстояха два теста, а аз не...

Виж повече

Още една подарена година

Прочит: Псалм 139:1-18 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) В старческия дом, в който живея, отговарям за организацията на рождените дни. Всеки месец споделям с обитателите на дома цитирания днес библейски стих. Един празник за рожден ден може...

Виж повече

Исус е с нас

Прочит: Матей 8:23-27 „А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.“ (Матей 8:26) Бях завършила основното си образование и с Божията помощ се бях справила отлично на изпитите – с най-добрия регионален резултат...

Виж повече

Всички са добре дошли

Прочит: Яков 2:1-9 „… и ще покажа милост към непомилваната; и на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие; и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.“ (Осия 2:23) На всяко неделно богослужение един човек от църквата сяда на последния ред и поздравява всеки, който мине...

Виж повече

Бог чува молбите ни

Прочит: Матей 7:7-11 „Очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към техния вик.“ (Псалм 34:15) През седмицата жена ми се грижи за двама от нашите внуци. По-малкият – двегодишният Колтън – все още не може да казва какво иска и дори да намери думата, плаче, особено когато не може...

Виж повече

Христово благоухание

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17 „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14) Разходките в северната част на Юта ми откриват Божието величие. Погледът ми е прикован от...

Виж повече

Любовта възстановява

Прочит: Колосяни 3:12-14 „… аз (…) ви моля да водите живот (…) със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов…“ (Ефесяни 4:2) Скоро четох статия за племе в северната част на Натал, Южна Африка. Там има обичай когато някой направи нещо лошо или...

Виж повече

Огледай се

Прочит: Йеремия 2:4-8 „Така казва Господ: Каква неправда намериха в Мен бащите ви, че се отдалечиха от Мен и ходиха след суетата, и станаха суетни?“ (Йеремия 2:5) Имам двойна детска количка за двете ми близначки. Горната част е подвижна и обикновено стои над главите им като чадър, но...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!