Любовта на дядо

Прочит: Ефесяни 1:3-14 „И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани…“ (Ефесяни 4:1) Не мога да си представя дълбоката болка, която биологичният ми дядо е изпитал, когато съм бил дадена за осиновяване. Той е знаел, че ме вижда...

Виж повече

Нашето прибежище

Прочит: Псалм 27:1-14 „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1) Когато дъщерите ни бяха малки, играеха на гоненица, като в повечето случаи гонеха най-малката. Обикновено тази, която беше гонена, идваше при...

Виж повече

Където и да съм

Прочит: Исая 55:10-12 „… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11) Десет години служих като пастор и един ден се оказах в положението да нямам църква. Дотогава...

Виж повече

Пътят

Прочит: Йоан 14:1-7 „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6) През последните години пътувах много. Често се съгласявам да отида на ново място, без да имам подходящ водач. В резултат на това много пъти не съм сигурна, че съм...

Виж повече

„Държа те!“

Прочит: Исая 41:1-10 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10) Първата ми задача като стажант беше да придружа младежкия ни пастор в редица дейности на открито в...

Виж повече

Божие творение

Прочит: Псалм 139:13-18 „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“ (Псалм 139:13-14) Страдах от депресия и ниско самочувствие. Струваше ли си да живея, ако винаги щях да се чувствам така? Ходех на църква...

Виж повече

Милостивите самаряни около нас

Прочит: Лука 10:25-37 „Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се…“ (Лука 10:33) Мой приятел бил нападнат от крадци една вечер, след като слязъл от автобуса. За жалост, в началото никой не се притекъл на помощ, докато не се появили...

Виж повече

Молитва и мир

Прочит: Филипяни 4:4-7 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6) На 16-годишна възраст бях най-младият нападател в училищния футболен отбор, но след летния тренировъчен лагер станах защитник на...

Виж повече

Дръж ме за ръка, Боже

Прочит: Римляни 8:38-39 „Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.“ (Исая 41:13) „Хвани ме за ръка, за да пресечем улицата“ – казах на петгодишния си син, а той отговори: „Не, мамо, ти ме хвани“. Останах изненадана и...

Виж повече

Силата на вярата

Прочит: Псалм 18:1-6 „В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му.“ (Псалм 18:6) Родена съм в християнско семейство и като малка участвах в дейностите за деца, които организираха в църквата. Когато...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!