Пътят

Прочит: Йоан 14:1-7 „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6) През последните години пътувах много. Често се съгласявам да отида на ново място, без да имам подходящ водач. В резултат на това много пъти не съм сигурна, че съм...

Виж повече

„Държа те!“

Прочит: Исая 41:1-10 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10) Първата ми задача като стажант беше да придружа младежкия ни пастор в редица дейности на открито в...

Виж повече

Божие творение

Прочит: Псалм 139:13-18 „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“ (Псалм 139:13-14) Страдах от депресия и ниско самочувствие. Струваше ли си да живея, ако винаги щях да се чувствам така? Ходех на църква...

Виж повече

Милостивите самаряни около нас

Прочит: Лука 10:25-37 „Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се…“ (Лука 10:33) Мой приятел бил нападнат от крадци една вечер, след като слязъл от автобуса. За жалост, в началото никой не се притекъл на помощ, докато не се появили...

Виж повече

Молитва и мир

Прочит: Филипяни 4:4-7 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6) На 16-годишна възраст бях най-младият нападател в училищния футболен отбор, но след летния тренировъчен лагер станах защитник на...

Виж повече

Дръж ме за ръка, Боже

Прочит: Римляни 8:38-39 „Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.“ (Исая 41:13) „Хвани ме за ръка, за да пресечем улицата“ – казах на петгодишния си син, а той отговори: „Не, мамо, ти ме хвани“. Останах изненадана и...

Виж повече

Силата на вярата

Прочит: Псалм 18:1-6 „В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му.“ (Псалм 18:6) Родена съм в християнско семейство и като малка участвах в дейностите за деца, които организираха в църквата. Когато...

Виж повече

Избор

Прочит: 1 Тимот. 1:12-16 „А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние.“ (Марк 2:17) Четях Библията в двора на затвора, когато един от затворниците дойде и започна да ми разказва за трудностите...

Виж повече

Нови възможности

Прочит: 1 Царе 3:1-10 „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) Тежка катастрофа преди много години доведе до ампутирането на левия ми крак и фрактура на пет гръбначни прешлена. Тогава бях в...

Виж повече

Мир сред бурята

Прочит: Псалм 46:1-3 „Ако Твоят закон не ми беше наслада, то аз и тогава бих загинал в скръбта си.“ (Псалм 119:92) За пръв път от всичките години, в които живея в Калифорния, домът ни беше засегнат от ураган. Виждала съм какви щети нанася подобна буря, но сега те бяха съвсем реални за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!