Истинска любов

Прочит: Марк 8:31-36 „По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.“ (1 Йоан 3:16) В началото на съвместния ни живот съпругът ми заяви, че е готов да умре за мен. Тези думи бяха доста силни, но аз не му вярвах напълно.

Виж повече

Надежда за убежище

Прочит: Матей 2:13-15 „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“ (Матей 25:35) Днес светът е пълен с бежанци. Някои бягат от войната и насилието. Други напускат домовете си заради опустошителни природни бедствия. Въпросът с бежанците тревожи...

Виж повече

Божие творение

Прочит: Ефесяни 2:8-10 „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10) Най-малката ми дъщеря е добра в шиенето на покривки. Когато чу от мен тези думи от Ефесяни, тя отбеляза, че шиенето е полезно умение...

Виж повече

Истинската утеха

Прочит: Йов 1:18-22 „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4) Смъртта на двегодишната ми внучка, последвана от тази на единственото ми дете...

Виж повече

Пътят

Прочит: Йоан 14:1-14 „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът…“ (Йоан 14:6) Само няколко седмици след като пристигнахме да работим в Англия, със съпругата ми трябваше да шофираме из Лондон. Докато се опитвахме да се придържаме към правилната лента, попаднахме в голямо кръгово...

Виж повече

Прочит: 1 Йоан 1:8-2:2 „… Казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми.“ (Псалм 32:5) Огледах се и се запитах какво беше довело всички тези хора в залата, за да участват в дискусията за цар Давид. Някои бяха водачи, като него. Други – добри...

Виж повече

Молитвата на Павел

Прочит: Лука 11:1-10 „… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа…“ (Колосяни 1:9-10) При едно скорошно пътуване до Атланта дъщеря ми Тоня ми показа...

Виж повече

Неочакван урок

Прочит: 2 Солунци 2:13-17 „… да не би да забравиш делата, които си видял (…) но ги напомняй на синовете си и на внуците си.“ (Второзаконие 4:9) В неделята, посветена на християнското образование, пасторът се обърна с поздрав към хората, които бяха поели отговорността да обучават децата...

Виж повече

Прибежище

Прочит: Лука 6:12-16 „Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; с песни на избавление ще ме окръжаваш.“ (Псалм 32:7) Преди години трябваше да се справя с няколко проблема наведнъж. Не знаех какво да правя и нямах с кого да разговарям. Реших да потърся тихо място, за да споделя с...

Виж повече

В огъня

Прочит: Даниил 3:13-28 „Той каза: Ето, виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.“ (Даниил 3:25) Когато бях малък, ходех с баба да боядисваме керамични съдове. Тя позволяваше и на мен...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!