Велико тайнство

Прочит: Лука 22:14-20 „И като вървяха по пътя, стигнаха до вода; и евнухът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?“ (Деяния 8:36) Често по пътя от църквата към вкъщи виждам една от любите си гледки. Малко преди моста, от двете страни на пътя спират много коли. Това означава, че в...

Виж повече

Истинската църква

Прочит: Марк 2:1-12 „И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“ (1 Коринтяни 12:26) Когато синът ми беше убит при катастрофа, църквата ни обгърна с любов. Не зная как щяхме да се възстановим емоционално, ако не...

Виж повече

Невидимите неща

Прочит: Лука 10:38-42 „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“ (2 Коринтяни 4:18) Всичко беше готово. Бях напълнила великденските кошници с бонбони и играчки. Бяхме сложили яйца из прясно окосената градина, за да ги търсят...

Виж повече

Призовани

Прочит: Матей 22:1-14 „Защото мнозина са поканени, а малцина са избрани.“ (Матей 22:14) През 1979 г. бях сравнително млад и неопитен начален учител със слаба представа за Христос, оформена от неделното училище в детството. Тогава в едно шотландско списание прочетох обява, че се търси...

Виж повече

Цветница

Прочит: Псалм 30:1-12 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Наскоро попаднах на пътен знак „Неравен път – 3 мили“. Веднага щом минах покрай него, колата ми започна да се тресе. Добре че това ще продължи само три мили, си помислих...

Виж повече

Тиха утеха

Прочит: Йов 1:13-22 „И седяха при него на земята седем дни и седем нощи; и никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръбта му беше много голяма.“ (Йов 2:13) Когато здравето на дядо ми се влоши, започнах да го посещавам по-често, а щом голямото ни семейство разбра, всички...

Виж повече

Велики в царството

Прочит: Римляни 2:17-21 „… ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли?…“ (Римляни 2:21-22) Преди няколко години ме помолиха да водя библейски урок. Аз се поколебах и ме...

Виж повече

В автобуса

Прочит: Псалм 23:1-6 „На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава душата ми…“ (Псалм 23:2-3) Един ден, докато пътувах в автобуса за хора с увреждания, един човек, по-възрастен от мен, си направи шега с ниския ми ръст. Това никак не ми хареса. Като видя, че ме е...

Виж повече

На небесното пиршество

Прочит: Матей 10:28-31 „… Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство.“ (Лука 14:15) Моят добър приятел Бък току-що беше починал. Само два месеца по-рано той беше здрав и изпълнен с живот, или поне така си мислехме. Тогава му откриха агресивен мозъчен тумор и му дадоха малко време...

Виж повече

Възкликнете към Господа

Прочит: Псалм 100:1-5 „Възкликнете към Господа, всички земи.“ (Псалм 100:1) Когато беше малка, дъщеря ни Еми обичаше да пее в църквата. Пееше с удоволствие, без да се замисля дали не е фалшиво. Просто възхваляваше Бога с цяло сърце и с пълен глас. Никой в църквата не се съмняваше, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!