Да се молим един за друг

Прочит: Яков 5:13-16 „Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост.“ (Филипяни 1:3-4) „Молиш ли се? Искаш ли да се помоля за теб и за мен?“ Лежах и чаках да започне операцията, а тези думи чух от хирурга...

Виж повече

Следвай Духа

Прочит: Римляни 8:26-28 „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ (Римляни 8:14) Аугуста, Австралия е прекрасно място за каране на сърф. Изложението и вятърът привличат сърфисти, които са в добра форма и разполагат с подходяща екипировка. Около 30 човека могат да...

Виж повече

Бог ме обича!

Прочит: Плачът на Йеремия 3:18-26 „Господ, твой Бог (…) ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17) Когато бяхме малки, с мои приятелки откъсвахме листенцата на цветята, за да разберем дали някой ни обича или не. Естествено, винаги се надявахме последното...

Виж повече

Призовани

Прочит: 1 Летописи 28:1-10 „… познавай Бога (…) и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа…“ (1 Летописи 28:9) На седмичните ни молитвени събирания в църквата един от присъстващите често завършва молитвата си с думите: „Моля Те, кажи ни какво да направим и ще го направим“. Тези...

Виж повече

Отвъд външното

Прочит: 1 Царе 16:1-12 „… понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7) Трябва да призная, че Карл не беше първият ми избор. В началото той дори не привлече интереса ми. Исках кафявия женски булдог. За съжаление, той почина малко след раждането си. Но аз толкова...

Виж повече

Божието изцеление

Прочит: Римляни 8:37-39 „… Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя.“ (Исус Навин 1:5) След 17 години със сърдечно заболяване, започнах да изпитвам болка, която не можеше да се сравнява по сила с предишните. Със сигурност трябваше да постъпя в специализираната столична болница...

Виж повече

Божите изобилни дарове

Прочит: Исая 40:27-31 „Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.“ (Исая 40:28) Живея на място, където ветровете са много силни и предизвикват щети по крайбрежието. Когато синоптиците...

Виж повече

Силни във вярата

Прочит: 1 Тимот. 4:7-10 „Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно…“ (1 Тимот. 4:8) В часовете по физическо в колежа научих, че три типа тренировки с тежести изпълняват три различни цели: продължителното вдигане на леки тежести допринася за...

Виж повече

Вярност

Прочит: Псалм 57:8-11 „… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Всяка сутрин гледам как небето става все по-светло. Когато видя слънчевите лъчи да се разстилат по пасището, зная, че трябва да отворя курника...

Виж повече

Думи на изцеление

Прочит: Исая 53:1-10 „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…“ (Исая 53:4) Преди дванадесет години ми откриха хронична малария. Всяка седмица трябваше да ходя в болницата, за да ми дават определени лекарства, и това ме отчайваше. Една вечер мой приятел ме покани...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!