Рождество

Прочит: Матей 1:18-25 „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.“ (Матей 1:23) На миналото Рождество Христово ни подариха стенен часовник, който на всеки час пее коледна песен. Това много ни радваше през целия празничен сезон, но когато...

Виж повече

Божието семейство

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20 „Защото всички ние (…) се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло…“ (1 Коринтяни 12:13) За годишнината от сватбата с моя съпруг получихме колаж, на който с букви от скрабъл беше направена кръстословица, съставена от нашите имена и имената на децата и...

Виж повече

Великденското яйце

Прочит: Марк 12:41-44 „И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата.“ (Марк 12:43) Телефонът ме събуди в шест часа сутринта и като всеки родител, аз веднага се притесних да не се случва нещо с децата ми...

Виж повече

Разговор с Бога

Прочит: Филипяни 4:4-9 „Ти, Който слушаш молитва, при Теб ще идва всяка твар.“ (Псалм 65:2) Докато бях на гости при моята приятелка в Южна Каролина, обичахме сутрин да потъваме в удобните плетени столове на верандата, да пием кафе и да си говорим за всякакви неща. Някои теми...

Виж повече

Не се страхувай

Прочит: Матей 6:25-34 „А Аз ви дадох за четиридесет години пътуване по пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас и обувките на нито един от вас не овехтяха на крака ти…“ (Второзаконие 29:5) Преди осем години, когато трябваше да взема решение дали да напусна хубавата си...

Виж повече

Нещо по-добро

Прочит: Филипяни 3:1-14 „А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат.“ (Матей 6:20) Когато децата ни бяха малки, любопитството им ги водеше все към неща, които не трябваше да докосват. Първата си реакция в такива...

Виж повече

Поддържай огъня

Прочит: Матей 13:1-8 „А други паднаха на добрата земя и дадоха плод – кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Матей 13:8-9) Когато децата ни бяха малки, много обичаха заедно да палим бенгалски огън. Те се радваха на искрите, които той оставяше...

Виж повече

Извикай към Бога

Прочит: 1 Царе 26:1-12 „Чаках с търпение Господа; и Той се приклони към мен; и послуша вика ми.“ (Псалм 40:1) Библията е пълна с истории за хора, които се изправят пред опасности и изпитания. Как се е чувствал Давид в пустинята, докато бяга от Саул? Вероятно също толкова изплашен и...

Виж повече

Хлябът на живота

Прочит: Псалм 111:1-10 „Исус му отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.“ (Йоан 6:35) В нашата малка държава има много социални кухни, подпомагани от църкви. Една от тях дава пример, като подкрепя...

Виж повече

Реката на Божията любов

Прочит: Йезекиил 47:1-12 „И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река…“ (Йезекиил 47:9) Веднъж отидох на екскурзия по течението на река Мисисипи. На едно място тя беше като малък поток и човек можеше да стъпи върху...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!