Изкупителна любов

Прочит: 1 Коринтяни 1:18-31 „… който се хвали, с Господа да се хвали.“ (1 Коринтяни 1:31) През 2003 година постъпих в клиника за лечение на депресия. Имиджът ми на справяща се с всичко пасторска съпруга се провали. За две седмици преминах през наркотична зависимост, шизофренни прояви и...

Виж повече

Божите неведоми пътища

Прочит: Исая 40:28-31 „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“ (Йеремия 17:7) Когато излязох за сутрешната си разходка, грееше ярко слънце и нищо не предвещаваше дъжд. Преминавах през височини и ниски места и се любувах на красотата около...

Виж повече

Полезен за Бога

Прочит: Псалм 92:12-15 „Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост…“ (Псалм 92:14) Едно от нещата, които моята баба правеше за семейството ни, беше да нарязва стари дрехи на парчета, да ги съшива и да прави от тях кълбета. После с една голяма дървена кука ги превръщаше в красиви килими...

Виж повече

Истински важното

Прочит: Лука 6:47-49 „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Моят 92-годишен чичо живее сам във Флорида. Когато ураганът Ирма наближаваше южния бряг, той не искаше да напусне дома си, но децата му го убедиха, че трябва да го...

Виж повече

Постоянен спътник

Прочит: Псалм 73:23-28 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8) Преди известно време бях навън с един от учениците ми в предучилищния клас. Изведнъж, без някаква причина той ме попита: „Защо трябва да вярвам в Бога?“. Аз отвърнах: „Не трябва, но аз вярвам...

Виж повече

Прояви на любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-19 „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“ (Йоан 13:34) Всяка сутрин един от колегите ми влиза във всеки офис и поздравява всекиго с усмивка, като пита: „Как си? Как вървят нещата?“. Ако някой не е...

Виж повече

Никога сам

Прочит: Псалм 1:1-6 „Обмисляй внимателно пътеката на краката си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.“ (Притчи 4:26) В началото на осми клас спортувах, имах добра компания и приятелка и изкарвах добри оценки. Но към края на годината приятелите ми започнаха да правят неща...

Виж повече

Подкрепи ръцете ни

Прочит: Неемия 6:1-15 „Защото те всички искаха да ни плашат, като казваха: Ръцете им ще отслабнат от работата и няма да я свършат. А сега, о, Боже, подкрепи Ти ръцете ми.“ (Неемия 6:9) През декември 2003 г. бях на мисия в Либерия, докато ООН провеждаха разоръжаване след продължилата 14...

Виж повече

Каква промяна!

Прочит: 1 Коринтяни 15:42-49 „… сее се в немощ, възкръсва в сила…“ (1 Коринтяни 15:43) През цялата година живея и отглеждам градината си в една пустинна местност. Когато засадя грах, след около осем месеца той е готов и дава реколта пет месеца. Растението се увива по решетка и стига...

Виж повече

Писмо до Бога

Прочит: Псалм 28:6-9 „Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми.“ (Псалм 28:6) Не помня точната дата, на която сестра ми направи една хартиена торба и я надписа: „Божията торба“, но тя още е в спалнята ни. Сестра ми ми беше казала: „Ако искаш нещо от Бога, можеш да го...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!