Песента на птиците

Прочит: Матей 6:25-34 „Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“ (Матей 6:26) През 2014 г. синът ми лежа в болница дълго време. Беше зима и студът и мракът съответстваха на...

Виж повече

Един зелен стрък

Прочит: 1 Царе 16:1-13 „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ (Матей 7:1) Докато работех в градината един ден, намерих цвете, което ми изглеждаше умряло. Тъкмо щях да го изкореня, когато забелязах един зелен стрък на него. Помислих си, че мога да го оставя и с повече грижа да го спася...

Виж повече

Отговор на призива

Прочит: Йоан 5:1-9 „Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи. И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.“ (Йоан 5:8-9) Когато бях кръстена на 38-годишна възраст, мислех, че веднага ще се променя в резултат на решението си да стана християнка. Винаги ще...

Виж повече

Никога не знаеш

Прочит: Колосяни 3:1-14 „И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“ (Колосяни 3:12) В деня след смъртта на баща ми заведох 86-годишната си майка до магазина. Той беше пълен с хора, които бързаха да си...

Виж повече

В неизвестното

Прочит: 1 Царе 1:1-28 „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимот. 1:7) Преди известно време имах възможността да разгледам Националния парк „Йелоустоун“ с малка група преподаватели. Един следобед, докато се движехме в колона по един из гората, една...

Виж повече

Радост в Бога

Прочит: Евреи 4:13-16 „… водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“ (Йоан 4:14) Любопитната четиригодишна Сара надникна през отворената врата на салона, където се бяхме събрали за молитва преди богослужението. На лицето ѝ изгря широка усмивка...

Виж повече

Божията грижа

Прочит: Псалм 56:8-13 „Ти си преброил скитанията ми; сложи сълзите ми в съда Си…“ (Псалм 56:8) След като съпругата ми, с която бяхме прекарали 60 години заедно, почина през октомври 2016 г., прочетох няколко книги за това как да се справяме с болката. В една история от медицински...

Виж повече

Време за къпини

Прочит: Матей 9:35-38 „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи…“ (Матей 28:19) Брането на диви къпини не е лесно. Те обичат слънцето и виреят на места, където няма много сянка. Когато узреят, трябва да ги обереш веднага, защото скоро може да няма останали. Може и в...

Виж повече

Искрена молитва

Прочит: Псалм 139:1-6 „Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“ (Псалм 139:4) Като се замисля, един от любимите ми псалми – 139-ти – може да звучи плашещо. В него Давид казва, че Бог вижда всичко и навсякъде. Той ни вижда, когато ставаме сутрин...

Виж повече

Божието обещание

Прочит: Йеремия 29:10-13 „Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12) По време на един труден период от живота си намерих...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!