Бъди в готовност

Прочит: Матей 26:31-46 „Това им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.“ (Матей 26:38) Когато наближи времето да бъде предаден, Исус напълно осъзнаваше какво Му предстои. Той искаше да се приближи към небесния Си Отец и взе със Себе Си учениците. Като...

Виж повече

Вкусете и вижте

Прочит: Псалм 96:1-9 „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“ (Псалм 34:8) „Как се казва синът Ви?“ – попитах майката до мен, докато украсявахме масата за училищното тържество. Тя ми отговори и завързахме разговор, който в един момент стигна до...

Виж повече

Бог ще направи път

Прочит: Лука 12:22-34 „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“ (Исая 26:3) Работя в банка и служа като пастор. Преди известно време имаше опасност да бъда уволнен. Първата ми реакция беше страх за бъдещето на съпругата и малкия ни син. Освен това евентуалното...

Виж повече

Да се учим да прощаваме

Прочит: Матей 5:43-48 „А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят.“ (Лука 23:34) Преди много години, когато бях на седем, а брат ми – на три, видях как едни хора се подиграват с майка ми заради японския ѝ произход. Макар че бях твърде малка, за да разбера всичко, това...

Виж повече

Бог е търпелив

Прочит: Исая 40:27-31 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си…“ (Исая 40:31) Когато бях на пет години, ми откриха ендокардит. По онова време заболяването е било сериозна заплаха и са ме лекували близо година. Семейството ми не е християнско, но понеже живеехме в малък...

Виж повече

Бог ме обича

Прочит: Римляни 8:14-21 „Колко са красиви краката ти с чехлите, дъще на княза!“ (Песен на песните 7:1) Когато с мъжа ми живеехме в Никарагуа като мисионери, жегата беше за мен истинско мъчение. Едва издържах, докато се свечери, и не можех да свърша много работа през деня. Страдах от...

Виж повече

Изходен път

Прочит: Исая 43:1-7 „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни...

Виж повече

Без страх

Прочит: Псалм 112:6-8 „От лош слух няма да се бои; сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа.“ (Псалм 112:7) Преди известно време докторът ми каза, че имам рядък кожен тумор. Когато чух това, бях поставена пред избор – да се предам на страха или да възложа вярата си на Исус...

Виж повече

Насърчение

Прочит: Деяния 15:30-35 „А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.“ (Деяния 15:32) Животът на първите християни е бил труден, защото християнската култура все още е била чужда на онзи свят. Преследвани заради вярата си, те са стигали до...

Виж повече

Неизречени нужди

Прочит: Лука 7:11-17 „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям…“ (Исая 65:24) Един ден, докато пътувах към работа, се притеснявах за една задача, която Бог ми беше възложил. Закъснявах, бях заседнала в трафика, затова реших да си пусна радиото. По време на програмата говорителят...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!