Бог е любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Възлюбени, да се обичаме един друг…“ (1 Йоан 4:7) Моята скъпа приятелка в гимназията беше лъчезарна, състрадателна и любезна, но не беше щастлива. Една сутрин тя не дойде на училище. По-късно разбрах, че се е самоубила. Много въпроси се породиха в ума ми. Не...

Виж повече

Като Елисей

Прочит: 4 Царе 6:8-17 „… Слугата каза: Ах, господарю мой! Какво ще правим (…) И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види…“ (4 Царе 6:15, 17) Мога да разбера слугата на Елисей, който стана сутринта и видя, че градът е обкръжен от войска. И аз като него често...

Виж повече

Като децата

Прочит: Матей 18:1-5 „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 18:3) Докато със сина ми Андре чакахме пред лекарския кабинет, една възрастна жена дойде със своя син и седнаха до нас. Мъжът беше на около 50 години и...

Виж повече

Обикновени хора

Прочит: Марк 1:16-20 „А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“ (2 Коринтяни 4:7) Когато минаваше край Галилейското езеро, Исус видя Симон и Андрей да ловят риба. Малко по-нататък Той видя и Яков и неговия брат Йоан. Щом...

Виж повече

Изгрев

Прочит: Лука 1:67-79 „… не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Една сутрин погледнах през прозореца и видях, че отсрещната къща е огряна от най-красивия изгрев. Небето бе обагрено в оранжево и нежнорозово. Пухкавите розови облачета бяха...

Виж повече

Прицелната точка

Прочит: Филипяни 4:8-9 „… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“ (Филипяни 3:14) Нещо черно, приличащо на паяк, се появи пред погледа ми. Потупах окото си, но то се разнесе още повече. Наплисках се с вода и го разтърках, но и това не...

Виж повече

Една съвременна притча

Прочит: Лука 10:25-37 „Исус му каза: Иди и ти прави така.“ (Лука 10:37) Работех като конструктор при облагородяването на речния бряг в Ахмедабад. „Офисът“ ми беше направен от метални пластове, които използваха строителите. Заради работата с машините наблизо се беше образувало малко...

Виж повече

Истинско съкровище

Прочит: 1 Коринтяни 1:4-9 „След тези събития Господнето слово дойде към Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма.“ (Битие 15:1) Инвестицията, която щеше да ми осигури финансов комфорт, се провали. Затова си намерих работа, която ми...

Виж повече

Закрила за наранените

Прочит: Псалм 16:1-11 „Така ще се веселят всички, които се надяват на Теб…“ (Псалм 5:11) Преди години работех като доброволец в един природен резерват. Отговорностите ми бяха да се грижа за животните – да ги храня и да почиствам, както и да им давам необходимите лекарства. Някои от...

Виж повече

Неописуема благодат

Прочит: Ефесяни 3:1-12 „На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство…“ (Ефесяни 3:8) В Смитсоновия институт в САЩ има повече от 150 милиона експоната. Ако човек обикаля из музеите по осем часа на ден и се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!