Отново на крака

Прочит: Марк 4:35-41 „И Той (…) каза на езерото: Мълчи! Утихни!“ (Марк 4:39) Със семейството ми най-сетне се бяхме измъкнали от скитническия живот и се опитвахме да започнем на чисто. Нямахме нищо – нито мебели за малкия апартамент, който наехме, нито дори легла. Сядахме и спяхме на...

Виж повече

Когато потокът пресъхне

Прочит: 3 Царе 17:1-9 „А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Тогава Господнето слово дойде към него…“ (3 Царе 17:7-8) В сряда сутринта началникът ми ме повика в своя офис. Вместо обичайните наставления, получих уведомление, че съм съкратена, и...

Виж повече

Ще Го възхвалявам

Прочит: Псалм 145:1-12 „И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. е. плод от устни, които изповядват Неговото име.“ (Евреи 13:15) Лесно е да определим кога някой е влюбен. Такъв човек винаги е оживен и не спира да говори за обекта на любовта си. Видях...

Виж повече

Обновен ум

Прочит: Римляни 11:33-12:2 „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8) Съпругът ми е математик. Образованието...

Виж повече

Милостив Баща

Прочит: Псалм 103:1-14 „Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него.“ (Псалм 103:13) Когато бях на седем, баща ми ми купи колело и ме заведе на едно бейзболно игрище, за да ме научи да карам. Като потеглих за първи път, загубих равновесие и паднах. Трябваше...

Виж повече

Не сме сами

Прочит: Исая 43:1-3 „Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“ (Йеремия 29:12-13) Когато се вглеждах в усмихнатите и невинни лица на тримата ми малки синове и държах...

Виж повече

Никога самотни

Прочит: Йоан 14:15-19 „Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“ (Йоан 14:18) В края на 2014 г. аз почти всеки ден оставах сама вкъщи. Съпругът ми работеше. Дъщеря ни се омъжи, а синът ни се премести да работи на 600 мили разстояние. Много ми липсваше радостта и близостта от...

Виж повече

Дарът на приятелството

Прочит: 1 Царе 18:1-4 „Човек, който има много приятели, намира в това погубването си; но има приятел, който се държи по-близко и от брат.“ (Притчи 18:24) Когато бяхме на осем години, с едно от децата от квартала сключихме приятелски договор, който скрепихме със специално ръкостискане и...

Виж повече

Божието слово в сърцето ми

Прочит: Второзаконие 11:18-21 „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб.“ (Псалм 119:11) Преди известно време ми казаха, че моя съседка е говорила лоши неща за мене. Много се ядосах и бях готова веднага да се разправя с нея. Докато чувствата напираха в мен, си...

Виж повече

Не се лъжи

Прочит: 1 Царе 16:1-7 „Но Господ каза на Самуил: (…) човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7) Оставих портокала с тънка кора и кафяви петна и взех един, който ми изглеждаше свеж и по-добре оформен. „Не се лъжи по изгледа – ми каза продавачът от съседната маса. –...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!