Молитва на приятел

Прочит: Филипяни 1:3-11 „Благодаря на Бога (…) като непрестанно те споменавам в молитвите си.“ (2 Тимот. 1:3) На всеки две седмици някое от малките ни деца се прибираше с шарка. По същото време майка ми се възстановяваше в болница след първата операция заради рак. Освен всичко това...

Виж повече

Слушай реката

Прочит: Йоан 16:32-33 „Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти – като морските вълни….“ (Исая 48:18) Стоях на брега на реката, покрит с гладки бели камъни, и гледах как слънцето проблясва във водата. Постоянният ход на течението ме...

Виж повече

Товар

Прочит: Евреи 12:1-3 „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще…“ (Евреи 12:1) Веднъж търсех едни панталони, но шкафът беше толкова пълен, че...

Виж повече

Нашият ходатай

Прочит: Римляни 8:18-27 „Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:2) Обикновено започвам новата година с вълнение от възможността за ново начало. Но първият месец от 2014 г. не ми донесе много надежда. Четиригодишният ми син Бен лежеше безпомощен на...

Виж повече

Евен-езер

Прочит: 1 Царе 7:8-12 „Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, като казваше: Дотук ми помогна Господ.“ (1 Царе 7:12) Когато за първи път пеех думите на тази песен: „Тук издигам моя Евен-езер, дотук с Твоята помощ дойдох“, нямах идея какво...

Виж повече

Крушката в Ливърмор

Прочит: Матей 5:14-16 „… Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни…“ (2 Коринтяни 4:6) Пожарната в Ливърмор, Калифорния, привлича посетители от цял свят. Те идват да видят най-известната електрическа крушка в света. Тя била инсталирана...

Виж повече

Силна вяра

Прочит: Евреи 11:1-10 „Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара.“ (Исая 26:4) Наскоро бях много насърчена от твърдата вяра, която проявиха две мои приятелки при изключително трудни обстоятелства. Мюриъл, която беше на около 80 години, изгуби своя приятелка от...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Исус Навин 1:1-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Със съпруга ми се молехме за семейството си, защото ни предстоеше да пътуваме дълго, за да помогнем в започването на...

Виж повече

Бог, нашата сила

Прочит: Псалм 18:1-6 „Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?“ (Марк 4:40) Един ден пътувах към родното си село, но не можех да видя планината заради гъста мъгла. Въпреки това знаех, че е там. Когато се намираме в трудна ситуация, ни е трудно да почувстваме Божието...

Виж повече

„Съсредоточи се!“

Прочит: Матей 6:25-34 „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Бях на гости на внука ми, който току-що беше завършил първия си семестър в колежа. Докато седях на дивана и говорех с него, петгодишната ми внучка ми подаде книга...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!