Жената с бонбоните

Прочит: 1 Петр. 4:8-11 „Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.“ (1 Петр. 4:9) Всеки от църквата се радва, когато види Синди да идва. Преди богослужение тя обикаля из залата със свещи в ръка. Говори с хората и се усмихва, като обръща внимание на всеки посетител. Носи кутия...

Виж повече

В Божите очи

Прочит: 1 Царе 16:1-12 „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ (1 Петр. 2:9) Когато чета днешния прочит, се питам защо Есей не повика Давид...

Виж повече

Бог на нашия живот

Прочит: Псалм 1:1-6 „Има време за всяко нещо (…) време за насаждане и време за изкореняване на насаденото.“ (Еклисиаст 3:1-2) Само след седмица дъщеря ми заминава в колеж. За нея промяната ще бъде сериозна – да се изнесе от дома си и да живее в друго семейство. Със съпруга ми много се...

Виж повече

Рожден ден

Прочит: Псалм 103:1-5 „Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име.“ (Псалм 103:1) Като малък с нетърпение очаквах всеки рожден ден, а шестнадесетият беше особено важен за мен. Не само защото щях да взема книжка за кола, но и защото на тази...

Виж повече

Любовта никога не отпада

Прочит: Римляни 5:1-11 „Любовта никога не отпада; другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“ (1 Коринтяни 13:8) Миналото лято работих като помощник за летния лагер на едно местно начално училище. Три дни седмично бях...

Виж повече

Всеки може да служи

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-26 „Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и откровението Му.“ (Псалм 25:10) По време на Корейската война бях млад моряк и служех на един американски кораб, известен като разрушител. Нашата мисия беше да следим...

Виж повече

Мечта с неочакван ефект

Прочит: Йоан 12:20-26 „… Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.“ (Йоан 12:24) Със съпруга ми сме женени от 30 години. Спомням си какви планове и мечти имахме в първите месеци от брака. За съжаление, аз се разболях от хронично...

Виж повече

Един отнет товар

Прочит: Яков 5:13-16 „И така, изповядайте един на друг греховете си…“ (Яков 5:16) В една ранна неделна сутрин мой възрастен съсед позвъни на вратата. „Бързо вземи Библията – каза той. – Прочети Яков 5:16. Ето затова дойдох.“ Бях изумена! Този човек беше пенсиониран училищен директор и...

Виж повече

Бог ме обича

Прочит: Лука 11:5-13 „И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!“ (Лука 11:13) След служба отидохме до близката пекарна, за да си купим гевречета. Всяко от по-големите деца си взе от...

Виж повече

Да посеем семената

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58 „… вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне.“ (Йоан 4:37) Госпожица Милдред, някогашната ми неделна учителка, винаги е заемала специално място в моето сърце. Никога няма да забравя нейните уроци и християнския ѝ пример. Наскоро имах радостта да я...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!