Призовани

Прочит: 1 Летописи 28:1-10 „… познавай Бога (…) и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа…“ (1 Летописи 28:9) На седмичните ни молитвени събирания в църквата един от присъстващите често завършва молитвата си с думите: „Моля Те, кажи ни какво да направим и ще го направим“. Тези...

Виж повече

Отвъд външното

Прочит: 1 Царе 16:1-12 „… понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7) Трябва да призная, че Карл не беше първият ми избор. В началото той дори не привлече интереса ми. Исках кафявия женски булдог. За съжаление, той почина малко след раждането си. Но аз толкова...

Виж повече

Божието изцеление

Прочит: Римляни 8:37-39 „… Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя.“ (Исус Навин 1:5) След 17 години със сърдечно заболяване, започнах да изпитвам болка, която не можеше да се сравнява по сила с предишните. Със сигурност трябваше да постъпя в специализираната столична болница...

Виж повече

Божите изобилни дарове

Прочит: Исая 40:27-31 „Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.“ (Исая 40:28) Живея на място, където ветровете са много силни и предизвикват щети по крайбрежието. Когато синоптиците...

Виж повече

Силни във вярата

Прочит: 1 Тимот. 4:7-10 „Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно…“ (1 Тимот. 4:8) В часовете по физическо в колежа научих, че три типа тренировки с тежести изпълняват три различни цели: продължителното вдигане на леки тежести допринася за...

Виж повече

Вярност

Прочит: Псалм 57:8-11 „… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Всяка сутрин гледам как небето става все по-светло. Когато видя слънчевите лъчи да се разстилат по пасището, зная, че трябва да отворя курника...

Виж повече

Думи на изцеление

Прочит: Исая 53:1-10 „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…“ (Исая 53:4) Преди дванадесет години ми откриха хронична малария. Всяка седмица трябваше да ходя в болницата, за да ми дават определени лекарства, и това ме отчайваше. Една вечер мой приятел ме покани...

Виж повече

Напояване

Прочит: Второзаконие 10:12-22 „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Да развиваш ферма в планинска местност, не е лека работа. При недостиг на дъждове, горещо лято и студена зима отглеждането на нещо, различно от бурени, може да отнема...

Виж повече

Стъпка по стъпка

Прочит: Еклисиаст 3:1-11 „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето.“ (Еклисиаст 3:1) Когато за първи път ми откриха рак, стомахът ми се сви от страх. Каква щеше да бъде операцията? Кога щеше да започне лъчетерапията? От колко химиотерапия се нуждаех? Проучването на...

Виж повече

Бог ще промисли

Прочит: Филипяни 4:18-20 „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19) Когато с мъжа ми Чарлс се оженихме, посветихме живота си на нашия Господ с думите от молитвата за подновяване на завета с Бога: „Позволи да сме изпълнени...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!