Удивителни цветове

Прочит: Псалм 145:9-13 „Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят.“ (Псалм 145:10) Докато миех съдовете след вечерята, телефонът звънна. Беше една съседка. По гласа ѝ можех да предположа, че е развълнувана. „Погледни през прозореца – ми каза тя – има...

Виж повече

Мъдър градеж

Прочит: 1 Коринтяни 3:1-15 „Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.“ (1 Коринтяни 3:10) Да се ремонтира жилище, без това да попречи на ежедневието на неговите обитатели, не е никак лесна...

Виж повече

Да намериш пътя

Прочит: Исая 55:8-11 „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9) Като млад исках да постъпя в армията. По-късно реших да стана преподавател в колеж. Когато се ожених, промених решението си и се насочих към преподаването в училище. Но не можех да...

Виж повече

Да устоим

Прочит: Матей 7:24-29 „И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара.“ (Матей 7:24) След дълго боледуване, смъртта на татко не ни изненада, но когато това се случи, сякаш целият свят се срина под краката ми...

Виж повече

Проглеждане

Прочит: Йоан 9:1-17 „… бях сляп, а сега виждам.“ (Йоан 9:25) Понякога си мисля, че ако можех да изживея живота си отново, бих станала очен хирург. Каква радост е да видиш как зрението на някого се възвръща! Нямах възможността да стана лекар, но мога да помагам за духовното проглеждане...

Виж повече

Изморени?

Прочит: Евреи 6:9-12 „Но ти бъди разбран във всичко, понасяй страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“ (2 Тимот. 4:5) Всяка неделя хора от нашата църква носят топла храна на гладни хора в един парк наблизо. Аз също участвам, но често раздаването на храна в...

Виж повече

Погледни от върха

Прочит: Псалм 27:1-6 „… ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават…“ (Псалм 27:5-6) Слънцето се подаваше иззад хълмовете, когато с жена ми тръгнахме по пътеката, водеща към водопада Рамона в Орегон. Половината от пътя минаваше през...

Виж повече

Товар

Прочит: Матей 11:25-30 „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28) Една юлска сутрин берях боровинки. Клончетата се надигаха нагоре, когато се освобождаваха от плодовете, които ги отрупваха. Сякаш се разтоварваха от тежестта и поглеждаха...

Виж повече

Спасен

Прочит: Битие 1:20-25 „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10) Една неделя със сестра ми отидохме на близкото изложение, за да продадем ръчно изработените от нас изделия. Когато дойде време за обяд...

Виж повече

Не съди

Прочит: Йоан 8:1-11 „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (Матей 7:1-2) Когато пристигнах навреме пред църквата, изпитах удовлетворение от това, че успях да пътувам спокойно и да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!