Произведения на изкуството

Прочит: Битие 50:15-20 „Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес.“ (Битие 50:20) Миналата година отидох на разходка в близката гора заедно с приятеля ми Боб от църквата, който е професор...

Виж повече

В единодушие

Прочит: Римляни 12:10-18 „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“ (Псалм 133:1) Прочетох статия за много дружелюбни птици, които живеят в африканската пустинна местност Калахари. Те строят много и големи гнезда по дърветата. На едно дърво гнездят стотици птици...

Виж повече

Бог „пътува“ с мен

Прочит: Второзаконие 6:4-9 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8) Всяка сутрин чета „Духовна манна“. Преди да започна деня, прочитам размишлението, което получавам автоматично на електронната си поща. Това ми помага да избистря мислите си и да се...

Виж повече

Намерен

Прочит: Йезекиил 34:11-16 „Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесет и деветте в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен.“ (Лука 15:4-5) Винаги съм използвала сутрешната си тренировка в...

Виж повече

Малки чудеса?

Прочит: Йоан 2:1-11 „Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги.“ (Йоан 21:25) Нормално е да се очаква, че Божият Син ще започне Своето служение с някое от големите Си чудеса...

Виж повече

Старият кръст

Прочит: Римляни 14:7-9 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) В един традиционен църковен химн – „Старият кръст“ – се казва: „Ще държа здраво тоз’ стар, груб кръст / скоро аз ще сменя го с венец“. Химнът разказва за християнския копнеж по вечния...

Виж повече

Молитва и прослава

Прочит: Лука 6:12-19 „През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.“ (Лука 6:12) Имах чувството, че червеният светофар продължава цяла вечност. Седях в колата и нервно потупвах с пръсти по волана. Имах толкова неща да свърша! И тогава ми...

Виж повече

Прослава всеки ден

Прочит: Псалм 103:1-5 „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.“ (Псалм 118:24) Животът може да е много натоварен. Имаме толкова много отговорности! Често се отчайвам от хаоса и стреса, които ни причинява съвременният начин на живот. В края на деня...

Виж повече

Да споделя вярата

Прочит: 1 Петр. 3:13-16 „И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте, защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.“ (Лука 21:14-15) По време на следването си по...

Виж повече

Здрави корени

Прочит: Йоан 15:1-10 „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7) Всеки ден минавам край едно езеро, по чиито брегове има...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!