Радостна молитва

Прочит: Лука 11:5-13 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6) Когато се прибрах от магазина, тригодишният ми син Алън веднага забеляза бисквитите. „Тате, бисквити!“ – извика той и започна да хленчи...

Виж повече

Талант за споделяне

Прочит: Изход 23:6-9 „Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти в градовете ти.“ (Второзаконие 24:14) Работя доброволно с бежанците, които пристигат в щата ни, и съм изумена от техните истории за злоупотреба от...

Виж повече

Храна за вечен живот

Прочит: Матей 28:16-20 „А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“.“ (Матей 4:4) Когато бях малко момче – през 50-те години на миналия век – със семейството ми ходехме на гости на баба и дядо в Охайо. Къщата им се намираше...

Виж повече

Урокът на пчелите

Прочит: 1 Коринтяни 12:4-13 „Защото тялото не се състои от една част, а от много.“ (1 Коринтяни 12:14) През 2017 г. със семейството и съседите ми бяхме евакуирани от мястото, където живеехме, в Доминиканската република. Условията за живот бяха по-добри. Само след седмица обаче в къщата...

Виж повече

Като децата

Прочит: Марк 10:46-52 „И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.“ (Матей 18:4) Една приятелка, която е пастор, събираше доброволци, за да изиграят различни библейски персонажи по време на християнски лагер. Тя знае колко обичам това и ми предложи...

Виж повече

Промяна

Прочит: Исая 33:2-6 „А чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената ти; страхът от Господа е Неговото съкровище.“ (Исая 33:6) Денят беше горещ, но в сърцето си усещах студ и болка. От очите ми се стичаха сълзи, докато двамата ми близнаци си тръгваха, за да се...

Виж повече

Неизменна любов

Прочит: Римляни 8:35-39 „… славете небесния Бог, защото милостта Му трае до века.“ (Псалм 136:26) Преди няколко години се включих в една християнска инициатива, при която участниците трябваше да изберат дума на годината. Аз избрах думата „любов“, като имах предвид любовта към Бога. За...

Виж повече

Мога да го направя

Прочит: Изход 4:1-12 „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, в преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“ (2 Коринтяни 12:9) Макар че от две години бях част от една християнска...

Виж повече

При Уили

Прочит: Йоан 6:43-48 „Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже, като имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.“ (Откровение 3:8) Още помня свистенето на гумите по пясъчния път, който водеше към дома на приятеля...

Виж повече

Звезди

Прочит: Филипяни 2:14-16 „… непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…“ (Филипяни 2:15-16) Част от мен винаги е искала да бъда звезда. Като малък си мечтаех да работя в цирк и номерата ми да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!