Звезди

Прочит: Филипяни 2:14-16 „… непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…“ (Филипяни 2:15-16) Част от мен винаги е искала да бъда звезда. Като малък си мечтаех да работя в цирк и номерата ми да...

Виж повече

Чудна грижа

Прочит: 4 Царе 4:1-7 „И нека бъде върху нас благословението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да! Делото на ръцете ни – утвърждавай го.“ (Псалм 90:17) Тъй като съм писател на свободна практика, не печеля много от работата си. Когато...

Виж повече

Възкресение Христово

Прочит: 2 Тимот. 1:8-10 „И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.“ (Матей 28:8) „Леле!“ – възкликна една от посетителките на катедралата в утринта на Възкресение Христово. Явно беше чувството им на удивление при вида на храма...

Виж повече

Ще се зазори

Прочит: Исая 41:9-13 „… Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.“ (Псалм 30:5) Една нощ малкият ми син дойде при мен. През сълзи ми обясни, че не иска да е сам, и помоли да остане при мен. Аз го прегърнах и го успокоих, като му казах, че Бог не иска

Виж повече

Разпети петък

Прочит: Йоан 11:17-27 „Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.“ (Йоан 6:40) Авокадото е един от любимите ми плодове, затова реших да опитам да си отгледам у дома. Следвайки указанията в интернет...

Виж повече

Велико тайнство

Прочит: Лука 22:14-20 „И като вървяха по пътя, стигнаха до вода; и евнухът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?“ (Деяния 8:36) Често по пътя от църквата към вкъщи виждам една от любите си гледки. Малко преди моста, от двете страни на пътя спират много коли. Това означава, че в...

Виж повече

Истинската църква

Прочит: Марк 2:1-12 „И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“ (1 Коринтяни 12:26) Когато синът ми беше убит при катастрофа, църквата ни обгърна с любов. Не зная как щяхме да се възстановим емоционално, ако не...

Виж повече

Невидимите неща

Прочит: Лука 10:38-42 „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“ (2 Коринтяни 4:18) Всичко беше готово. Бях напълнила великденските кошници с бонбони и играчки. Бяхме сложили яйца из прясно окосената градина, за да ги търсят...

Виж повече

Призовани

Прочит: Матей 22:1-14 „Защото мнозина са поканени, а малцина са избрани.“ (Матей 22:14) През 1979 г. бях сравнително млад и неопитен начален учител със слаба представа за Христос, оформена от неделното училище в детството. Тогава в едно шотландско списание прочетох обява, че се търси...

Виж повече

Цветница

Прочит: Псалм 30:1-12 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Наскоро попаднах на пътен знак „Неравен път – 3 мили“. Веднага щом минах покрай него, колата ми започна да се тресе. Добре че това ще продължи само три мили, си помислих...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!