Гласът на Духа

Прочит: Лука 11:9-13 „И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки – Духа на истината…“ (Йоан 14:16-17) Разделенията по време на християнската конференция, на която присъствах, отразяваха разделенията в моето семейство – виждах добри примери и от...

Виж повече

По-добрият път

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10 „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“ (2 Коринтяни 12:9) Понякога, когато погледна графика си за предстоящите седмици, се питам как изобщо ще се справя. Често се съмнявам и в силите си да преодолея...

Виж повече

Покажи ми пътя

Прочит: Псалм 16:1-11 „… бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.“ (1 Петр. 3:15) Преди да повярвам в Христос, бях отчаян и нямах радост. Знаех, че правя нередни неща, но дори не си помислях, че животът може да е...

Виж повече

Малки радости

Прочит: Плачът на Йеремия 3:21-25 „Възкликнете към Господа, всички земи. Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.“ (Псалм 100:1-2) Двегодишният ни внук Гейбриъл е радост за цялото семейство. С мъжа ми сме седемдесетгодишни, а другите ни внуци са тийнейджъри, затова много...

Виж повече

Мир в бурята

Прочит: Лука 8:22-25 „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27) „Боже, моля Те, помогни ми!“ Баща ми току-що беше починал и аз бях като кораб, блъскан от вълните. Ако за момент можех да се почувствам...

Виж повече

Божията доброта

Прочит: Псалм 27:1-14 „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите – бих премалял.“ (Псалм 27:13) През 2013 г. мъжът ми получи инфаркт, след който едва 30 процента от сърцето му функционираше нормално, затова се наложи да му поставят пейсмейкър. Беше истинско...

Виж повече

Как, Боже?

Прочит: Числа 11:10-23 „А Господ отвърна на Мойсей: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш ще се сбъдне ли с теб думата Ми, или не.“ (Числа 11:23) Бог обеща на израилтяните да ядат месо в продължение на цял месец в пустинята. Мойсей обаче изказа своята тревога как това ще се...

Виж повече

Промисъл

Прочит: Псалм 147:4-11 „Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“ (Матей 6:26) Водата в реката близо до нашата къща замръзва много рядко, дори в най-студените зимни дни. Течащата...

Виж повече

Време за почивка

Прочит: Еклисиаст 3:9-14 „Познах, че няма друго, по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си…“ (Еклисиаст 3:12) Обичам да съм заедно с дъщеря си, но и двете сме много заети и не можем да се виждаме толкова често, колкото ни се иска. Когато наближи 69-тият...

Виж повече

Замъглена вяра

Прочит: 4 Царе 6:8-17 „И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.“ (4 Царе 6:17) Събудих се и навън беше мъгливо. Мъглата се беше спуснала през нощта и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!