Изгубен и намерен

Прочит: Лука 15:11-24 „… този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят.“ (Лука 15:24) Преди известно време домашната ни котка Чарли успя да излезе от къщата и се изгуби. В продължение на две седмици претърсвахме квартала, молехме се и дори...

Виж повече

Бог е с мен

Прочит: Псалм 62:5-7 „… и Ме призови в ден на напаст; и Аз щете избавя; и ти ще Ме прославиш.“ (Псалм 50:15) „Днес ще е твоят хеттрик“ – ми каза хирургът с широка усмивка. Тези думи ме шокираха, вече имах медицинска история. Онкологът беше видял тумор на скенера и се налагаше да ме...

Виж повече

Богати във вярата

Прочит: Яков 1:12-16 „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“ (Яков 1:12) Като имаме предвид наема, сметките, лекарствата, храната и всичко останало, от което се нуждаем през...

Виж повече

Осиновени

Прочит: Римляни 8:12-17 „А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.“ (Йоан 1:12) Родителите ми са ме взели в дома си, когато съм била на три месеца. От онзи ден нататък всеки детайл от живота им бил наблюдаван, докато им...

Виж повече

Снет товар

Прочит: Матей 11:28-30 „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре; никога няма да допусне да се поклати праведният.“ (Псалм 55:22) Младежите от нашата младежка група бяха много притеснени и имаха доста проблеми. Когато дойде времето за месечното ни планинско...

Виж повече

Ден след ден

Прочит: Лука 12:22-31 „Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.“ (Матей 11:29) В дните на страдание без обичния ми съпруг е имало моменти, когато дори дрехите на гърба ми са ме наранявали и съм се питала...

Виж повече

Бог може

Прочит: Деяния 3:1-10 „И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“ (Лука 11:9) Когато децата ми бяха в предучилищна възраст, ги ангажирах с някои неща, например да прибират играчките си или да си оправят беглата. Понякога те ми...

Виж повече

Божието уверение

Прочит: Матей 28:1-10, 16-20 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Светкавици раздираха небето и от различни посоки се чуваше тътен, докато пътувахме от Сиатъл към Дювал, Вашингтон. Деветгодишната ми племенница плачеше от страх на...

Виж повече

Божият дом

Прочит: Ефесяни 2:11-22 „… крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“ (Ефесяни 2:20-22) Стоях до една голяма сграда, която предстоеше да бъде съборена. В...

Виж повече

Заети

Прочит: Колосяни 2:6-10 „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7) Един ден в училище ни предстояха два теста, а аз не...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!