Снет товар

Прочит: Матей 11:28-30 „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре; никога няма да допусне да се поклати праведният.“ (Псалм 55:22) Младежите от нашата младежка група бяха много притеснени и имаха доста проблеми. Когато дойде времето за месечното ни планинско...

Виж повече

Ден след ден

Прочит: Лука 12:22-31 „Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.“ (Матей 11:29) В дните на страдание без обичния ми съпруг е имало моменти, когато дори дрехите на гърба ми са ме наранявали и съм се питала...

Виж повече

Бог може

Прочит: Деяния 3:1-10 „И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“ (Лука 11:9) Когато децата ми бяха в предучилищна възраст, ги ангажирах с някои неща, например да прибират играчките си или да си оправят беглата. Понякога те ми...

Виж повече

Божието уверение

Прочит: Матей 28:1-10, 16-20 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Светкавици раздираха небето и от различни посоки се чуваше тътен, докато пътувахме от Сиатъл към Дювал, Вашингтон. Деветгодишната ми племенница плачеше от страх на...

Виж повече

Божият дом

Прочит: Ефесяни 2:11-22 „… крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“ (Ефесяни 2:20-22) Стоях до една голяма сграда, която предстоеше да бъде съборена. В...

Виж повече

Заети

Прочит: Колосяни 2:6-10 „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7) Един ден в училище ни предстояха два теста, а аз не...

Виж повече

Още една подарена година

Прочит: Псалм 139:1-18 „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“ (Псалм 90:12) В старческия дом, в който живея, отговарям за организацията на рождените дни. Всеки месец споделям с обитателите на дома цитирания днес библейски стих. Един празник за рожден ден може...

Виж повече

Исус е с нас

Прочит: Матей 8:23-27 „А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.“ (Матей 8:26) Бях завършила основното си образование и с Божията помощ се бях справила отлично на изпитите – с най-добрия регионален резултат...

Виж повече

Всички са добре дошли

Прочит: Яков 2:1-9 „… и ще покажа милост към непомилваната; и на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие; и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.“ (Осия 2:23) На всяко неделно богослужение един човек от църквата сяда на последния ред и поздравява всеки, който мине...

Виж повече

Бог чува молбите ни

Прочит: Матей 7:7-11 „Очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към техния вик.“ (Псалм 34:15) През седмицата жена ми се грижи за двама от нашите внуци. По-малкият – двегодишният Колтън – все още не може да казва какво иска и дори да намери думата, плаче, особено когато не може...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!