Призвание

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20 „Но сега те са много части, а пък едно тяло.“ (1 Коринтяни 12:20) Четиримата ни внуци са щастливи, че другите им баба и дядо живеят наблизо. Те ги вземат от училище, водят ги да играят и ги гледат, когато родителите им отсъстват. Ние със съпруга ми живеем...

Виж повече

Като силата за костите

Прочит: 1 Солунци 5:1-11 „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“ (1 Солунци 5:11) Един ден получих писмо от непознат. Когато го прочетох, разбрах, че се отнася за една моя статия, която бяха публикували в християнско списание. Писмото беше от...

Виж повече

Отново жив

Прочит: Матей 11:28-30 „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33) Животът ми се беше превърнал в пълна каша. Работех на три места и пак ми беше трудно да издържам семейството си. Синовете ми бяха поели по грешни пътища. С...

Виж повече

Подкрепяща ръка

Прочит: Второзаконие 31:6-8 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Внукът ми Кийгън размахваше ръце и крака в басейна, опитвайки се да плува, но нямаше голям резултат. Аз го държах през цялото време, за да не...

Виж повече

Смелост!

Прочит: Агей 2:4-5 „А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!“ (Матей 14:27) Двадесет години след като написах последната си курсова работа, седях пред белия лист и се питах не е ли твърде късно да уча. Щях ли да се справя с това предизвикателство? Тогава си припомних...

Виж повече

С Бога на наша страна

Прочит: Яков 1:1-12 „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“ (Яков 1:12) С жена ми обичаме спортните шампионати, които се организират от колежите и университетите. Когато...

Виж повече

Пълна промяна

Прочит: 1 Солунци 4:1-12 „И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.“ (1 Солунци 4:1) Кавадо е малка река в Португалия. В продължение на стотици...

Виж повече

Обади се

Прочит: Ефесяни 6:1-4 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31) Когато бях дете, не знаех за баща си друго освен неговото име. Една нощ започнах да се моля Бог да ме...

Виж повече

Небесен закрилник

Прочит: Псалм 34:1-7 „Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него, и ги избавя.“ (Псалм 34:7) Докато карах по магистралата, забелязах една кола, която се движеше в аварийната лента много бавно. Веднага си помислих, че има някакъв проблем, но когато я изпреварих...

Виж повече

Бог обича всички

Прочит: Яков 2:1-9 „А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.“ (Деяния 10:34-35) Един ден четиригодишната ни дъщеря дойде при нас и каза: „Тате, мамо, двама човека с различен цвят...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!