Защо се страхуваш?

Прочит: Битие 33:1-11 „Избави ме, моля Ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав; защото се боя от него, да не би, като дойде, да порази и мен, и майка с деца.“ (Битие 32:11) Веднъж в началното училище нагрубих свой съученик. Майк беше доста по-едър от мен, затова се страхувах, че...

Виж повече

Да променим света

Прочит: Марк 12:28-33 „И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях.“ (Лука 6:31) Два дена в седмицата използвам градския транспорт. Откривам, че пътуването с автобус е полезно преживяване. Винаги ме впечатлява Божието присъствие в живота на хората около...

Виж повече

Нов фокус

Прочит: Римляни 5:1-6 „… нека се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда.“ (Римляни 5:3-4) На 26 години, след като завърших образованието си, бях младоженка и започвах своята кариера. Бях млада...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Притчи 3:5-8 „Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения.“ (Притчи 16:3) Докато растях, хората непрекъснато ми казваха да се доверявам на Бога. Аз така и не разбирах защо и как. Мислех си – никой не може да види Бога. Затова се питах как Той може да разреши...

Виж повече

Моите хляб и риба

Прочит: Матей 14: 13-21 „И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша.“ (Матей 14:20) Бог ми е дал дара на писането. Получавам благодарности от читатели, които са се почувствали благословени от моите текстове. Изумява ме как Бог прави така, че...

Виж повече

Доброто старо време

Прочит: Филипяни 4:10-13 „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в него.“ (Псалм 118:24) Сега, когато се подготвяме за бъдещата сватба на единствената си дъщеря, с жена ми си припомняме „доброто старо време“, когато тя беше малка и се забавлявахме заедно...

Виж повече

Да градим заедно

Прочит: Изход 31:1-11 „… и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство…“ (Изход 31:3) Когато децата приключиха с обяда по време на заниманията ни на открито, започнаха да играят с конструктора. Те строяха малки стени и кули, а после ги...

Виж повече

Бащина любов

Прочит: Матей 7:9-12 „Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него.“ (Псалм 103:13) Обичам баща си. Той е обикновен човек. Не е богат, но винаги е правил всичко по силите си за успеха на своите деца. Въпреки че имахме финансови затруднения, той ми казваше да...

Виж повече

Бог призовава

Прочит: Матей 25:31-46 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Дълго се колебаех дали да се посветя на ръкоположено служение. Често чувах как други хора разказват, че чуват Божия...

Виж повече

Радостна възхвала

Прочит: Ефесяни 5:17-20 „… Силният, Който ще те спаси (…) ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17) Като повечето тийнейджъри през 80-те години на миналия век, се увличах по пънка и ню уейва. Въпреки че на пънка се гледаше като на антимода, имаше отличителни знаци, с които пънкарите...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!