Възможност

Прочит: Яков 1:22-27 „И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“ (Галатяни 6:10) В събота сутринта телефонът звънна и чух познат глас: „Можеш ли да се грижиш за градина?“. Беше Върна, 90-годишна моя приятелка вдовица. Имах свободно...

Виж повече

Не се отказвай

Прочит: Псалм 121:1-6 „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:1-2) Съпругът ми работи в друг град и аз се грижа за двамата ни синове в тийнейджърска възраст и за своята свекърва. Често многото...

Виж повече

За ръка

Прочит: Йоан 14:1-12 „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши…“ (Йоан 14:12) Наскоро хората коментираха това, че със съпругата ми се държим за ръка. Човекът, който ни обслужваше в банката, каза: „Вижте ги само!“. Докато се разхождахме из...

Виж повече

Време с Бога

Прочит: Псалм 150:1-6 „Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!“ (Псалм 150:6) За много хора да прекарат време с Бога, означава да останат сами и далеч от шума на ежедневието. Но аз съм екстровертна и не обичам усамотението. Когато се моля, обичам да говоря на Бога на...

Виж повече

Изгубен и намерен

Прочит: Матей 18:10-14 „Понеже Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.“ (Лука 19:10) Като деца много обичахме да играем на криеница с Копър – нашия голдън ретривър. Някой държеше Копър и броеше, а останалите се криеха в гората. Когато пускахме кучето, то не спираше да...

Виж повече

Служение

Прочит: Марк 1:9-20 „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15) Когато бях в гимназията, исках да работя в църква. Бях отлична ученичка. За една моя невярваща съученичка работата в църквата и интелигентността не си пасваха. Още си...

Виж повече

Преобразявайте се

Прочит: Ефесяни 4:17-31 „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:2) Аз с нетърпение очаквам времето за пролетното почистване...

Виж повече

Истинска стойност

Прочит: 1 Царе 16:1-13 „Може ли някой да се скрие в тайни места, че Аз да не го видя? – казва Господ. Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.“ (Йеремия 23:24) Преди известно време отидох да си купя използван автомобил. В началото просто надниквах през прозорците на колите...

Виж повече

Това е подарък

Прочит: Матей 10:1-9 „А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.“ (1 Коринтяни 2:12) Когато разбрах, че ще закъснея за обяда с моята приятелка, ѝ написах съобщение да поръча вместо мен. Прекарахме прекрасно време...

Виж повече

Нови обувки?

Прочит: Изход 4:10-17 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6) По време на проповедта си една неделя пасторът ни демонстрираше колко трудно е да ходиш с чужди обувки. Беше забавно...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!