Всяка част е важна

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27 „… тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почит, тях обличаме с повече почит…“ (1 Коринтяни 12:22) Носех голяма торба с царевица към вкъщи. Вместо ботушите, с които обикновено работя, бях обула джапанки, затова се подхлъзнах лошо на...

Виж повече

Следвай Божия план

Прочит: Съдии 7:4-15 „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“ (Псалм 127:1) В продължение на месеци ние, бордът, който отговаряше за служението в местния кампус, трябваше да организираме предстоящия търг за набиране на продукти. Като председател, се срещнах с една...

Виж повече

Тихо служение

Прочит: Матей 23:1-12 „А по-големият между вас нека ви бъде служител.“ (Матей 23:11) Когато майка ми беше настанена в дом за болни хора, имах възможността да се запозная с много от тези, които посещаваха своите близки. Спомням си първия път, в който срещнах Мани. Той изглеждаше доста...

Виж повече

Поглед, отправен към Бога

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18 „… защото с вярване ходим, а не с виждане…“ (2 Коринтяни 5:7) След три години мъчително лечение явно постигнахме някаква стабилност в състоянието на зрението ми. Мислейки, че трябва да си сменя диоптъра, си запазих час. По време на прегледа лекарят ми каза...

Виж повече

Всички са поканени

Прочит: Галатяни 3:26-29 „… където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен; но Христос е всичко във всичко.“ (Колосяни 3:11) Израснах в бедност, родителите ми работеха на изполица. Един ден разбрах, че едно от децата, с които играехме, ще...

Виж повече

Сълзите на Исус

Прочит: Йоан 11:30-45 „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35) Веднъж, когато бях малък, трябваше да си изберем библейски стих, който да запомним наизуст. Започнах да търся най-краткия. И ето че го намерих – Йоан 11:35! Дори аз можех да го запомня! Сега, когато виждам смъртта на своите близки...

Виж повече

Прошка

Прочит: Яков 5:7-12 „Не роптайте един против друг…“ (Яков 5:9) Една нощ се събудих внезапно със сърцебиене и сухота в устата. Бях сънувала кошмар, в който спорех със съпруга си по семеен въпрос. Преди известно време един мой роднина ме нарани сериозно. Мислех си, че съм преодоляла...

Виж повече

Подай ръка

Прочит: Матей 25:31-40 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) По време на лятната си ваканция преди няколко години отидох на мисионерско пътуване в Роаноук, Вирджиния. Група от...

Виж повече

Помощта е близо

Прочит: Филипяни 4:4-7 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение…“ (Филипяни 4:6) Една лятна вечер телефонен звън прониза тишината. Беше 22.30. Обаждаха се от болницата, където беше настанен мъжът ми. За пореден път...

Виж повече

Символи на победа

Прочит: Откровение 21:1-7 „Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.“ (Откровение 3:5) Винаги съм следил историите на олимпийските състезатели, но допингът...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!