Силата на Исус

Прочит: Лука 5:12-15 „Но вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.“ (Лука 5:15) В днешния прочит виждаме човек, страдащ от сериозна и нелечима в онова време болест. Последствията от проказата са тежки и видни за...

Виж повече

Давай с радост

Прочит: Марк 12:41-44 „Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7) Нашият пастор ни предизвика да открием дълбочината на щедростта и благословението на даването. В...

Виж повече

Ясен взор

Прочит: Псалм 148:1-14 „Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир; планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.“ (Исая 55:12) Преди няколко години, след като се прибрах от вечерна разходка, написах тези думи в дневника...

Виж повече

Божият призив

Прочит: Исус Навин 1:5-9 „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9) Като дете с родителите си ходех на църква всяка неделя. В началото не разбирах почти нищо и мислех, че църквата е за...

Виж повече

Където е Бог

Прочит: Откровение 22:1-5 „И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.“ (Йоан 14:3) През 80-те години на миналия век посетих Филипините по няколко повода. Винаги очаквах с нетърпение сутрешното бягане по пътя край...

Виж повече

Не спирай

Прочит: Исая 43:18-21 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13) Преди няколко години си купих ново колело. С него обикалях квартала, ходех до парка при езерото, понякога и до църквата, където работя като секретар, а веднъж отидох с него на богослужение...

Виж повече

Да се молим един за друг

Прочит: Яков 5:13-16 „Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост.“ (Филипяни 1:3-4) „Молиш ли се? Искаш ли да се помоля за теб и за мен?“ Лежах и чаках да започне операцията, а тези думи чух от хирурга...

Виж повече

Следвай Духа

Прочит: Римляни 8:26-28 „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ (Римляни 8:14) Аугуста, Австралия е прекрасно място за каране на сърф. Изложението и вятърът привличат сърфисти, които са в добра форма и разполагат с подходяща екипировка. Около 30 човека могат да...

Виж повече

Бог ме обича!

Прочит: Плачът на Йеремия 3:18-26 „Господ, твой Бог (…) ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17) Когато бяхме малки, с мои приятелки откъсвахме листенцата на цветята, за да разберем дали някой ни обича или не. Естествено, винаги се надявахме последното...

Виж повече

Призовани

Прочит: 1 Летописи 28:1-10 „… познавай Бога (…) и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа…“ (1 Летописи 28:9) На седмичните ни молитвени събирания в църквата един от присъстващите често завършва молитвата си с думите: „Моля Те, кажи ни какво да направим и ще го направим“. Тези...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!