Бог ще промисли

Прочит: Псалм 73:23-28 „Чезне плътта ми и сърцето ми; но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.“ (Псалм 73:26) Всеки ден виждах как годините постепенно отнемат от мама нейната самостоятелност. Когато слухът ѝ отслабна, тя вече не можеше да слуша радио и телевизия. Заради удар и...

Виж повече

Чудно сме направени

Прочит: Псалм 139:13-18 „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“ (2 Коринтяни 12:9) Макар че не са ми поставяли диагноза, когато си спомням годините в училище, се убеждавам, че вероятно винаги съм имала проблем, който днес наричат...

Виж повече

Избор

Прочит: 3 Царе 17:8-24 „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40) Когато видя на пътя човек, който проси, лесно си намирам извинения да не спра. Може да не е безопасно, не зная как...

Виж повече

Призвание

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20 „Но сега те са много части, а пък едно тяло.“ (1 Коринтяни 12:20) Четиримата ни внуци са щастливи, че другите им баба и дядо живеят наблизо. Те ги вземат от училище, водят ги да играят и ги гледат, когато родителите им отсъстват. Ние със съпруга ми живеем...

Виж повече

Като силата за костите

Прочит: 1 Солунци 5:1-11 „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“ (1 Солунци 5:11) Един ден получих писмо от непознат. Когато го прочетох, разбрах, че се отнася за една моя статия, която бяха публикували в християнско списание. Писмото беше от...

Виж повече

Отново жив

Прочит: Матей 11:28-30 „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33) Животът ми се беше превърнал в пълна каша. Работех на три места и пак ми беше трудно да издържам семейството си. Синовете ми бяха поели по грешни пътища. С...

Виж повече

Подкрепяща ръка

Прочит: Второзаконие 31:6-8 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Внукът ми Кийгън размахваше ръце и крака в басейна, опитвайки се да плува, но нямаше голям резултат. Аз го държах през цялото време, за да не...

Виж повече

Смелост!

Прочит: Агей 2:4-5 „А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!“ (Матей 14:27) Двадесет години след като написах последната си курсова работа, седях пред белия лист и се питах не е ли твърде късно да уча. Щях ли да се справя с това предизвикателство? Тогава си припомних...

Виж повече

С Бога на наша страна

Прочит: Яков 1:1-12 „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“ (Яков 1:12) С жена ми обичаме спортните шампионати, които се организират от колежите и университетите. Когато...

Виж повече

Пълна промяна

Прочит: 1 Солунци 4:1-12 „И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.“ (1 Солунци 4:1) Кавадо е малка река в Португалия. В продължение на стотици...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!