Имай вяра

Прочит: Марк 2:1-12 „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. (Яков 5:15) Служа в малка църква в Естония. Една неделна сутрин преди богослужението телефонът ми звънна и чух гласа на една разтревожена майка...

Виж повече

В малкото

Прочит: Лука 16:10-15 „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“ (Лука 16:10) И двамата с мъжа ми сме пекари, но дори да следваме една и съща рецепта, може да се получи различен резултат. Той прецизно следи температурата на водата и...

Виж повече

Нека светлината свети

Прочит: Матей 6:19-21 „… ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.“ (Михей 7:8) Сега, когато съм пенсионер, с нетърпение очаквам разходките до близкия парк, който се намира в гора. Често слънцето прозира през клоните на дърветата и ме осветява. Понякога се моля с думите...

Виж повече

„Не е честно!“

Прочит: 1 Коринтяни 13:11-13 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5) Когато бях на осем години, баща ни построи къща, в която да живеем. Един следобед той трябваше да работи по строежа и да ни наглежда. Четиригодишната ми сестра реши да се качи по...

Виж повече

Като орлите

Прочит: Исая 40:28-31 „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли…“ (Исая 40:31) Реших да посветя един хубав есенен ден на планинските забележителности на Делауеър, където гнездят мигриращи орли. Застанах на подходящо място и с бинокъл започнах...

Виж повече

Исус плати цената

Прочит: Ефесяни 2:1-10 „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5) Работя в медицински център, в който живеят и се лекуват хора...

Виж повече

Истинската светлина

Прочит: Йоан 1:1-18 „Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.“ (Йоан 1:9) Прекарахме три нощи в отдалечено крайбрежно селище. Тъй като нямаше електричество, през нощта небето беше изпълнено с трептящи звезди. Виждахме ясно Млечния път, както и различни...

Виж повече

Вярно служение

Прочит: Псалм 96:1-9 „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци (…) Слугувайте на Господ Христос.“ (Колосяни 3:23-24) Като начинаещ социален работник, бързо разбрах, че работата с наранени тийнейджъри, които се борят с травми, депресия и конфликти...

Виж повече

„Следвай Ме“

Прочит: Йоан 1:35-42 „Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мен (…) нека вдигне кръста си и нека Ме последва.“ (Матей 16:24) Исус ни призовава да Го следваме, но на мен ми е по-лесно да повярвам, отколкото да последвам. Мога да си седя комфортно и да вярвам във...

Виж повече

Да служиш на Бога

Прочит: Лука 2:36-38 „Когато Ти каза: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.“ (Псалм 27:8) На 16 ноември 2016 г. бях приета в методисткия манастир „Амигас дел Сеньор“, за да служа до края на живота си. Също като Анна в Евангелието според Лука имам...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!