За обща полза

Прочит: 1 Коринтяни 12:7-31   „А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.“                                                                          (1 Коринтяни 12:7)   Сестра ми е пенсиониран учител по английски като втори език, а аз – пенсионирана медицинска сестра. Преди...

Виж повече

Бог знае

Прочит: Матей 6:25-34   „Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти.“                                                                                (Псалм 121:5)   Преди тринадесет години преживях тежък инсулт. Тогава бях на 52 години и в добро здраве. Ударът ме парализира...

Виж повече

Истинската светлина

Прочит: Йоан 1:1-18   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“                                                                                              (Йоан 8:12)   Пчелите се ориентират...

Виж повече

Вяра всеки ден

Прочит: Матей 6:1-4   „И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“                                                                                   (Матей 28:20)   Когато бях малка, си мислех, че Бог живее в нашата църква. Все пак, там имаше много хора, които се обличаха...

Виж повече

Тялото Христово

Прочит: 1 Коринтяни 12:20-27   „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не изоставени; поваляни сме, но не погубени.“                                                                              (2 Коринтяни 4:8-9)   Една вечер...

Виж повече

Не оставай в миналото

Прочит: Филипяни 3:13-14   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития.“                                                                                        (Исая 43:18)   Имам навика да живея с миналото. Постоянно се питам как би се развил животът ми, ако бях...

Виж повече

Ще спя спокойно

Прочит: Псалм 4:3-8   „… размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете (…) Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.“                                                                                     (Псалм 4:4, 8)   Преди много години...

Виж повече

Във връзка

Прочит: Евреи 10:19-25   „… като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“                                                                            ...

Виж повече

Довери се на Бога

Прочит: Псалм 28:6-9   „Господ е сила моя и щит мой; на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна…“                                                                                        (Псалм 28:7)   Писмото, което пристигна от моята приятелка отвъд океана, беше трудно за четене...

Виж повече

Да служиш с радост

Прочит: Римляни 12:4-8   „Във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да получава.“...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!