Как, Боже?

Прочит: Числа 11:10-23 „А Господ отвърна на Мойсей: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш ще се сбъдне ли с теб думата Ми, или не.“ (Числа 11:23) Бог обеща на израилтяните да ядат месо в продължение на цял месец в пустинята. Мойсей обаче изказа своята тревога как това ще се...

Виж повече

Промисъл

Прочит: Псалм 147:4-11 „Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“ (Матей 6:26) Водата в реката близо до нашата къща замръзва много рядко, дори в най-студените зимни дни. Течащата...

Виж повече

Време за почивка

Прочит: Еклисиаст 3:9-14 „Познах, че няма друго, по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си…“ (Еклисиаст 3:12) Обичам да съм заедно с дъщеря си, но и двете сме много заети и не можем да се виждаме толкова често, колкото ни се иска. Когато наближи 69-тият...

Виж повече

Замъглена вяра

Прочит: 4 Царе 6:8-17 „И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.“ (4 Царе 6:17) Събудих се и навън беше мъгливо. Мъглата се беше спуснала през нощта и...

Виж повече

Бог е до нас

Прочит: Изход 13:17-22 „Стъпките на човека се оправят от Господа; и Неговото благоволение е в пътя му.“ (Псалм 37:23) Преди няколко години участвах в пътуване до Светите земи. В Йордания посетихме град Петра. Следвахме нашия водач, който беше бедуин. По време на обиколката го попитах...

Виж повече

Да не злословим

Прочит: Яков 3:3-12 „Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите докарва здраве.“ (Притчи 12:18) Зная, че говоренето зад гърба на хората и клюките са грях, и въпреки това продължавам да го правя, дори понякога обвинявам другите за своето...

Виж повече

Погледни към хълма

Прочит: Марк 15:22-32 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16) Когато бях малка, ходех в едно малко градче в Пенсилвания на гости на бабата на моята майка. Прабаба ми ме...

Виж повече

На самотен остров

Прочит: Римляни 5:1-8 „А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.“ (Римляни 5:5) Аз съм говорител на конференции за бизнес и организаторски умения. Обичам да започвам, като задавам на аудиторията въпрос, който да породи дискусия: „Ако...

Виж повече

Гледаш или виждаш?

Прочит: 2 Тимот. 3:14-17 „Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон (…) не скривай от мен заповедите Си.“ (Псалм 119:18-19) Опитвайки се да се сетя къде съм си сложила ключовете, влизах от стая в стая. Трябваше да са някъде наблизо! Проверих в джобовете на палтото, на...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Псалм 1:1-6 „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа (…) Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока, и няма да се бои, когато настане петък, и листът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие…“...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!