С благодарност

Прочит: 1 Царе 1:1-18 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:6-7) Намирахме се на мили от най-близкия...

Виж повече

Старият часовник

Прочит: Исус Навин 24:14-17 „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7) Като местен пастор студент, получих назначение в нова църква. Докато приготвях багажа си в очакване на новите възможности, забелязах един стар часовник, който моята баба беше...

Виж повече

„Върви след Мен“

Прочит: Йоан 21:15-23 „И като изрече това, му каза: Върви след Мен.“ (Йоан 21:19) В днешния библейски пасаж Исус разговаря с Петър, който се беше отрекъл от Него. Спасителят обръща погледа му навътре, към дълбините на неговата душа, а Петър се интересува от съдбата на друг от...

Виж повече

Божието слово

Прочит: Исая 55:8-13 „… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11) Приятелката ми Робин беше разочарована. Едва 13 деца бяха дошли на християнски лагер...

Виж повече

10 000 причини

Прочит: Псалм 126:1-6 „Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.“ (Псалм 103:1-2) Един ден чух песен, в която се казваше, че имаме 10 000 причини да...

Виж повече

Помирен в Христос

Прочит: Колосяни 1:9-24 „… чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.“ (Колосяни 1:20) Преди години със съпруга ми бяхме помолени да помирим баща и син, които бяха скарани и не намираха никакъв път...

Виж повече

Имаме сила

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Напоследък преминавам през доста трудности, но не губя надежда в Бога. Разбира се, на моменти се отчайвам, защото се чувствам...

Виж повече

Светлината на света

Прочит: Йоан 12:44-50 „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12) И домът, и църквата ни се намират извън големия град. Това дава възможност на мен и съпругата ми да се радваме на...

Виж повече

Пред лицето на скръбта

Прочит: Йов 1:1-21 „И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“ (Йов 1:21) Лекарката се вгледа в екрана на видеозона и ми съобщи със загрижено изражение: „Съжалявам – няма сърдечна дейност...

Виж повече

Мъдростта на лисицата

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „… Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя…“ (Евреи 13:5) Докато карах по магистралата, видях в храстите до пътя слаба червена лисица, която седеше и наблюдаваше трите си малки. Те си играеха и се боричкаха надолу по пътя, спокойни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!