Красиви мидени черупки

Прочит: Римляни 5:1-11 „… нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.“ (Римляни 5:3-5) Когато...

Виж повече

Решителност

Прочит: Йоан 4:34-36 „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ (Йоан 10:10) Излязох от болницата с усещането за провал. Бях отишъл да посетя приятел и да му поговоря за Христос, на както обикновено, не ми стигна...

Виж повече

Затвори очи

Прочит: Деяния 12:1-6 „И аз легнах и спах; станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се убоя от десетки хиляди от народа, които навред са се изправили против мен.“ (Псалм 3:5-6) Четиригодишният Джеймс седна на своето столче в колата и потеглихме. „Очите ми се затварят“ – каза той...

Виж повече

Привилегията на молитвата

Прочит: Псалм 34:1-8 „Този сиромах извика; и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави.“ (Псалм 34:6) През март 2003 г. получих сериозен инсулт. Беше много тежко, защото лявата ми половина се парализира. Лекарите не очакваха, че мога да се възстановя, но Бог имаше друг план...

Виж повече

Да отразяваме Божията любов

Прочит: Колосяни 3:12-17 „Както водата отразява лице срещу лице, така сърцето – човек срещу човека.“ (Притчи 27:19) Със съпруга ми отидохме на разходка край езерото една сутрин. Водата беше спокойна и идеално отразяваше всичко – върховете с тъмнозелените ели и борове, дълбокото синьо...

Виж повече

Добър настойник

Прочит: 1 Петр. 4:8-11 „Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:9-10) Аз имам привилегията да не ходя на работа и да се грижа за шестте си деца...

Виж повече

По Божи образ

Прочит: Римляни 8:26-30 „И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“ (Йов 1:21) В продължение на 40 години се справях с множество сериозни проблеми – от ниско самочувствие до злоупотреба с алкохол...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Ефесяни 2:1-10 „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17) Преди четири години се преместих в друг район на града. Там пред всяка къща беше засаден явор. Забелязах, че дървото пред моята къща беше пълно с...

Виж повече

На суха земя

Прочит: Исус Навин 4:1-9 „Исус също постави дванадесет камъка сред Йордан… и тези камъни са там до днес.“ (Исус Навин 4:9) Преди няколко години аз и съпругът ми се чувствахме доволни от живота. Имахме малки деца, хубав дом и работехме това, което обичахме. Бяхме много благодарни на...

Виж повече

Какво ново?

Прочит: Откровение 21:1-5 „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“ (Плачът на Йеремия 3:22-23) Когато приятелите ми ме питаха какво ново има в живота ми, не знаех как да отговоря. Какво толкова ново можеше да се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!