Никога сами

Прочит: Псалм 23:1-6 „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“ (Матей 28:20) Веднъж пътувах с влак от летището във Филаделфия до града, в който живееше сестра ми и който се намира на 35 мили на север. Макар че беше късно вечерта, влакът беше пълен. Колкото повече се...

Виж повече

Да избегнем изкушението

Прочит: Яков 4:2-10 „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни...

Виж повече

1630 километра молитва

Прочит: 2 Коринтяни 7:2-7 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10) Пътувах с една група от родната ми Украйна към Русия, за да участваме в конференция, посветена на 125-годишнината на Методистката църква в Евразия. Вълнението беше голямо...

Виж повече

Исус се просълзи

Прочит: Йоан 11:32-37 „Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути. И попита: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж. Исус се просълзи.“ (Йоан 11:33-35) В една обичайна сутрин телефонът звънна. Чух изпълнен със...

Виж повече

Ново начало

Прочит: Псалм 139:7-18 „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела…“ (Псалм 139:14) Започва още една нова година, а аз си пожелавам същото като миналата: да се движа повече, да спя повече, да се храня по-здравословно, да работя по-усърдно, когато се...

Виж повече

Красиви цветя

Прочит: Битие 1:4-31 „Вашето украшение да не е външно (…) а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.“ (1 Петр. 3:3-4) Днешните библейски думи са писани за ранните християни, но мисля, че много хора днес, които се борят с ниска...

Виж повече

Център

Прочит: Филипяни 1:20-22 „Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“ (1 Коринтяни 1:18) Винаги съм обичала да рисувам. По време на един от часовете по карикатура, които посещавам, професорът ни каза: „Преди на нарисувате...

Виж повече

Бог ме обича

Прочит: Йеремия 29:10-14 „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Денят, който трябваше да бъде един от най-щастливите в моя живот, стана един от най-нещастните. Осем дена преди да се...

Виж повече

Празникът не свършва

Прочит: Колосяни 3:12-17 „Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“ (Лука 2:10) Със семейството ставахме от празничната рождествена трапеза, по време на която си бяхме разменили подаръци. Роднините се тръгваха. „Е...

Виж повече

Преместване

Прочит: Псалм 107:1-8 „… Където идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана…“ (Рут 1:16) Днешният библейски стих звучи романтично по време на сватбена церемония, но не и когато ми се налага да си опаковам багажа и да последвам съпруга си в нов град. Молех се и се надявах, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!