Нов приятел

Прочит: Лука 12:6-7 „…Призовах те по име; Мой си ти.“ (Исая 43:1) Понякога чувам разговорите на колегите с хората, които чистят сградата. Аз обикновено се притеснявам да говоря с тях, защото работя в офиса и оставям след себе си боклук. Обикновено казвам само „Здравей“, „Как си?“...

Виж повече

Силата на думите

Прочит: Яков 3:3-13 „Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите.“ (Притчи 16:24) В думите има сила. Когато бях малък, никога не ме избираха да играя със съучениците си и думите им ме наскърбяваха. Колкото и да се опитвах да остана силен, не можех да преодолея...

Виж повече

Музика

Прочит: Псалм 32:6-11 „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10) Седнах в кабинета на хирурга с увереност, че Бог има грижата и резултатите от биопсията са добри...

Виж повече

Където сме

Прочит: Йеремия 29:12-14 „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“ (Йеремия 29:13) Молитвеният ми живот рязко се промени, когато със съпруга ми се сдобихме с три деца за четири години. Научих се да се моля, докато мия съдове или отивам към магазина...

Виж повече

Възроден дух

Прочит: 1 Петр. 1:3-9 „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16) През 2016 г. унищожителни пожари се разразиха в Южна Австралия. Имаше жертви, а множество ферми и къщи бяха напълно унищожени. Много...

Виж повече

Насъщен хляб

Прочит: Матей 6:5-13 „И когато Той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим…“ (Лука 11:1) И аз като първите ученици на Исус съм се питала как да се моля. Чувала съм как другите се молят за света и за своите...

Виж повече

Споделена трапеза

Прочит: Изход 16:1-8 „И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и чистосърдечие.“ (Деяния 2:46) Докато учех в колежа, повечето от приятелите ми бяха юдаисти и в началото на уикенда имаха служба и обща вечерна трапеза. Аз присъствах...

Виж повече

Силата на молитвата

Прочит: Псалм 5:1-7 „… слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой; защото на Теб се моля. Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам.“ (Псалм 5:2-3) Заради естеството на работата си съпругът ми винаги ни предупреждаваше, че във...

Виж повече

Сподели Божията любов

Прочит: Матей 10:40-42 „Който приема вас, Мен приема; и който приема Мен, приема Този, Който ме е пратил.“ (Матей 10:40) Бях координатор на служение за събиране на кафе с тийнейджъри и имах привилегията всеки четвъртък да общувам с прекрасни млади хора. Те са пълни с живот. Посветени...

Виж повече

Защо?

Прочит: Йов 42:1-5 „Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; ще Те попитам и Ти ми отговаряй.“ (Йов 42:4) Докато преминавах през период на стрес, се будех в ранните часове на деня без причина. Това още повече ме напрягаше, защото със събуждането умът ми започваше да изрежда всичко, което ме...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!