Подновена вяра

Прочит: Битие 7:11-24   „Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.“                                                                                           (Битие 9:16)   През големия прозорец в...

Виж повече

Тренировка

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-57   „Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.“                                                                                            (Яков 5:13)   Бях изтощена от първата си тренировка по софтбол в колежа – темпото...

Виж повече

Трета неделя от Великия пост

Прочит: Матей 20:29-34   „И така, Исус се допря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас?“                                                                                           (Матей 20:32)   Когато попадна в компания и се разбере, че съм пастор, обикновено хората се...

Виж повече

Готовност за служение

Прочит: Филипяни 2:12-16   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“                                                                                      (Филипяни 2:13)   Когато видях съобщението, че се търсят неделни...

Виж повече

Силата на молитвата

Прочит: Марк 7:24-30   „Жената (…) Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря ѝ.“                                                                                        (Марк 7:26)   Преди 70 години, когато съм била едва на две, съм прекарала вързана с каиши няколко месеца. Това е...

Виж повече

Божията любов

Прочит: Псалм 90:12-17   „И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете ни.“                                                                                          (Псалм 90:17)   Когато бях млад, преживях няколко...

Виж повече

Непознати

Прочит: Левит 19:32-34   „Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостоприемството; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.“                                                                                           (Евреи 13:1-2)   Преди време водех група...

Виж повече

Всички Божи деца

Прочит: Откровение 7:9-17   „А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.“                                                                                     (Деяния 10:34-35)  ...

Виж повече

След богослужение

Прочит: Яков 2:14-26   „Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а е деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.“                                                                                               (Яков 1:25)  ...

Виж повече

Втора неделя от Великия пост

Прочит: Матей 4:1-11   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“                                                                                           (Исая 55:8)   Уча се бавно и имам склонност да мисля, че знам кое е...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!