Светлината на Божието слово

Прочит: Даниил 2:19-23 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Когато групата ми за библейско изучаване започна книгата Даниил, водещият предложи всяка седмица да запомняме наизуст определена част от днешния пасаж за прочит. Аз въздъхнах и си...

Виж повече

Доверен водач

Прочит: 2 Царе 7:23-29 „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6) Забелязал съм, че когато се возя в кола, поведението ми се променя в зависимост от това кой шофира. Понякога ми се...

Виж повече

Неочаквана доброта

Прочит: Деяния 28:1-10 „А местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие…“ (Деяния 28:2) В днешния библейски прочит апостол Павел плава към Рим през бурното море, а спътниците му губят надежда за живота си. Когато успяват да се спасят на един остров, местните жители, които...

Виж повече

Обгръщаща любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил и ние сме Негови; Негов народ сме и овце на пасбището Му.“ (Псалм 100:3) Пасбището на близкото възвишение беше най-прекрасното, което бях виждал. Около овцете имаше огромно ограждение от камъни, за да ги пази от вятъра...

Виж повече

Съвършен мир

Прочит: 1 Солунци 5:16-18 „Защото Аз зная мислите които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11) Прибрах се и хвърлих куфара на дивана. Току-що началникът ми беше съобщил, че моята позиция се съкращава. Училищното...

Виж повече

Ветровете на живота

Прочит: Исая 49:8-10 „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“ (Псалм 32:8) Работя като помощник-директор в една база за летни лагери в Уисконсин, където дъщеря ми Емили няколко години преподаваше ветроходство...

Виж повече

Едно Божие дете

Прочит: Матей 15:29-39 „Не забравяйте гостоприемството; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.“ (Евреи 13:2) По пътя към работа виждах един бездомник в инвалидна количка, но винаги го подминавах. Можех да го поздравя, но не можех да се пречупя и да го питам...

Виж повече

Сред тълпата

Прочит: Марк 5:25-34 „И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се допря до дрехите Ми?“ (Марк 5:30) По време на една семейна ваканция в Ню Йорк аз реших да отида до катедралата „Св. Патрик“, като си мислех, че тя е тихо...

Виж повече

Бог е моята сила

Прочит: Филипяни 4:10-13 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13) Преди известно време имах кашлица, възпалено гърло и треска. Опитвах се да се справям с ежедневните задачи, но се чувствах много изморена и изтощена. Помолих се на Бога да ме изцери, но нещата...

Виж повече

Духовни плодове

Прочит: Лука 6:43-49 „Понеже всяко дърво се познава по своя плод…“ (Лука 6:44) Преди да встъпя в служение, няколко човека от църквата трябваше да отговорят на въпроси относно моята вяра. Един от тях беше: „Айън принася ли добри плодове?“. Никога преди това не осъзнавах какво има...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!