Сила да устоим

Прочит: Исая 40:27-31   „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми.“                                                                                  (Псалм 139:13)   Когато беше едва на две седмици, дъщеря ми претърпя сърдечна операция за предотвратяване на...

Виж повече

На Божията трапеза

Прочит: 1 Коринтяни 11:24-34   „И всички ядоха и се наситиха. И вдигнаха дванадесет пълни коша с къшеи хляб, също и от рибите.“                                                                                     (Марк 6:42-43)   Със семейството ми отидохме на едно вечерно богослужение...

Виж повече

На всяка възраст

Прочит: 1 Петрово 4:8-11   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“                                                                                       (1 Петр. 4:10)   Брат ми премина през няколко...

Виж повече

Божият мир

Прочит: Исая 26:1-9   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“                                                                                      (Исая 26:3)   Преди няколко месеца летях с малък самолет. Докато излитахме, усетих силно промяната на...

Виж повече

Градината на душата

Прочит: Исая 55:10-13   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                            (2 Коринтяни 5:17)   Там, където живея, март е преходен месец, в който пролетта настъпва, без...

Виж повече

Божието семейство

Прочит: Римляни 8:14-17   „… като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля…“                                                                                       (Ефесяни 1:5)   Родена съм от младо момиче, което е решило да ме даде...

Виж повече

С вяра

Прочит: Матей 14:22-32   „Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?“                                                                                      (Матей...

Виж повече

Първа неделя от Великия пост

Прочит: Римляни 10:8-13   „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.“                                                                               (Римляни 10:9)   Да следвам Бога, е най-правилното...

Виж повече

Пропуснати възможности

Прочит: Колосяни 4:2-6   „Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.“                                                                                      (Колосяни 4:5)   Обичам да следя спортните събития, като използвам функцията за повторение на...

Виж повече

Тъга и надежда

Прочит: Йоил 2:12-17   „Слушал бях за Теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда; затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел.“                                                                                         (Йов 42:5-6)     По време на богослужението за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!