Истинско богатство

Прочит: Лука 16:1-13 „Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!“ (Лука 16:13) Когато бях малка, исках да стана поп звезда, защото си...

Виж повече

На опашката

Прочит: 2 Коринтяни 13:5-13 „Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира да бъде с вас.“ (2 Коринтяни 13:11) Когато отидох в магазина, за да взема пиците, които щяхме да раздадем в социалната кухня...

Виж повече

Време на изпитание

Прочит: Псалм 23:1-6 „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят…“ (Матей 7:1-2) През 2005 г. бях несправедливо уволнен. Останах вкъщи 14 месеца в очакване моят случай да бъде разрешен. Всяка сутрин се събуждах с молитвата нещата да се...

Виж повече

Кларънс

Прочит: Яков 2:14-18 „Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към брата си в оскъдица в земята си.“ (Второзаконие 15:11) След богослужението в малката селска църква хората отидоха в специалното...

Виж повече

Да приемем помощта

Прочит: Изход 14:9-18 „Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.“ (Изход 14:14) Една сутрин, докато бяхме на почивка, с дъщеря ми отидохме да се поразходим по плажа. Там видяхме един малък рак, който с всички сили се опитваше да влезе във водата, но вълните го връщаха обратно към...

Виж повече

Закрила

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8) Живеем в Орегон и се налага да държим чадърите си до входната врата, защото има обилни валежи от октомври до април. Понякога в...

Виж повече

Велико поръчение

Прочит: Матей 28:16-20 „И Исус им каза: Идете по целия сват и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15) С жена ми всяка сутрин седим в дневната и наблюдаваме птиците в градината, за които сме сложили хранилки. Един ден забелязах черна птица, по чието тяло имаше...

Виж повече

Не сме забравени

Прочит: Исая 49:13-18 „Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те, дори и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал; твоите стени са винаги пред Мен.“ (Исая 49:15-16) Преди няколко години, когато...

Виж повече

Желание за служение

Прочит: Деяния 8:26-40 „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17) Помолиха приятелката ми Шийла да помогне в организацията на едно събитие в църквата. В една дъждовна и ветровита вечер тя направила всичко възможно да отиде там навреме, но когато влязла в...

Виж повече

Братя и сестри в Христос

Прочит: Филипяни 3:17-4:1 „Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Толкова ще бъде твоето потомство.“ (Битие 15:5) Посетих една църква в Мисури и бях приятно изненадан от това, че в салона имаше малки знамена на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!